Nyhet

Tips för en säkrare trafikhelg i jul

Foto: Getty Images.

Snart beräknas omkring två miljoner bilister* ge sig ut på vägarna inför julen och i snitt skadas fler än 840** och 15** personer omkommer årligen i jultrafiken. Samtidigt visar Synbesiktningen 2019, som är Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, att 65 procent anser sig se sämre vid mörkerkörning. Dessutom har var fjärde bil felaktig belysning och få gångtrafikanter använder reflex, vilket gör att det är extra viktigt att förbereda sig själv och bilen när man ska ut på vägarna. Här delar Bilprovningen med sig av några tips.

Jul och nyår är synonymt med ledighet och glädje för de allra flesta, men det är också den tidpunkt som trafiken är som mest intensiv och då det föreligger extra stora risker för olyckor. Synbesiktningen 2019 visar att elva procent har olaglig syn*** vilket innebär att 220 000 ser suddigt redan vid en meters håll. Samtidigt upplever fler än sex av tio bilister att de ser sämre vid mörkerkörning. Dessutom bär endast åtta procent av gångtrafikanterna reflex****.
– Det är oroande siffror som vi ser från Synbesiktningen år efter år. Vi har ett gemensamt ansvar för en så säker trafikmiljö som möjligt. Grundläggande är att alla både ser och syns ordentligt i trafiken. Att regelbundet testa sin syn och att använda reflex är därför av stor vikt, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Mer än var fjärde bil har felaktig belysning

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att 27 procent av alla bilar har brister i belysningen och därmed kan försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter. Det innebär att 540 000* förare i jultrafiken har bilar med felaktig belysning och därmed utgör en trafiksäkerhetsrisk.
– Det finns många saker som man kan kontrollera och åtgärda själv innan bilresan. Vi har sju bra och enkla tips för en säkrare trafikhelg i jul, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Tips för att se och synas i trafiken

Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
Reflexer: Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Resultaten av Synbesiktningen 2019 i korthet

90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
65 procent upplever att de ser sämre vid mörkerkörning
11 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

* Baserat på att runt 2 000 000 bilister är ute på vägarna under julhelgerna. Källa: MSverige.se
** Olyckor under jul- och nyårshelgerna
*** Med olaglig synskärpa menas en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.
**** Undersökning gjord av M Sverige. (Tidigare Motormännen).