Kortnyheter

Volkswagen pausar produktionen

Volkswagens huvudkontor i Wolfsburg. Foto: Volkswagen.

Märket Volkswagen stoppar idag gradvis produktionen vid sina europeiska fabriker. Även Volkswagen Group Components anläggningar påverkas. Åtgärden är ett svar på den snabbare infektionshastigheten av coronaviruset, det resulterande avbrottet i leveranskedjorna och den förestående snabba nedgången i efterfrågan på bilmarknaderna. Företaget genomför också ytterligare åtgärder för att skydda de anställda.

Inledningsvis påverkas produktionsanläggningarna i Wolfsburg (Tyskland), Emden (Tyskland), Dresden (Tyskland), Osnabrück (Tyskland), Zwickau (Tyskland), Bratislava (Slovakien), Pamplona (Spanien) och Palmela (Portugal) samt Volkswagen Group Components anläggningar i tyska Brunswick, Chemnitz, Hanover, Kassel, Salzgitter och SITECH.

Stopp i två veckor

Till att börja med förväntas produktionen stoppas i två veckor. För de berörda tyska anläggningarna ska åtgärderna tillämpas efter det sena skiftet på torsdagen.

Ralf Brandstätter, Chief Operation Officer för märket Volkswagen, säger:
– Spridningen av coronaviruset i Europa har en alltmer negativ inverkan på efterfrågan. Samtidigt blir det allt svårare att förse våra anläggningar med outsourcade komponenter. Av den anledningen har vi beslutat att avbryta produktionen på ett koordinerat sätt på torsdagen. Vi är övertygade om att detta också är i våra anställdas intresse, då de blir allt mer bekymrade över spridningen av corona.

Kompletterande hälsoskyddsåtgärder

Gunnar Kilian, medlem av Volkswagen Groups ledningsgrupp med ansvar för Human Resources, betonar:
– Vi har också kompletterat våra omfattande hälsoskyddsåtgärder med flera andra åtgärder. Vi förstår våra medarbetares oro. Sedan coronapandemin startade i Kina är hälsa vår högsta prioritet, det kan våra anställda lita på.

Välkomnar produktionsstoppet

Arbetarrådets ordförande Bernd Osterloh välkomnar produktionsstoppet:
– När människor inte längre kan träffas på lekplatser eller för konserter, gå till kyrkan eller besöka restauranger och inte längre köper bilar, och Volkswagen har problem med leverantörskedjan, kan produktionen helt enkelt inte fortsätta som om ingenting har hänt. För våra kollegor i produktionen finns det därför inget alternativ till det kontrollerade produktionsstoppet.

Fler åtgärder

För att skydda sina anställda genomför Volkswagen ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Från och med nu kommer fabrikens kantiner, självbetjäningsbutiker, cafeterior, bistroer, restauranger och cateringtjänster stängas. Som en allmän princip kommer alla möten att hållas via Skype eller video. Alla större evenemang har ställts in.

Dessutom gäller speciellt skydd för anställda med speciella hälsorisker till följd av tillstånd som påverkar hjärtat eller lungorna och anställda med försvagade immunförsvar.

Anställda som återvänder till Tyskland från andra länder efter den 14 mars är förbjudna att komma in på anläggningarna och andra anläggningar inom Volkswagen AG under inkubationsperioden på 14 vardagar.

Stopp för affärsresor

För att hålla virusets spridning så låg som möjligt ska kontakter i stor utsträckning undvikas. Chefer och anställda ser över möjligheterna att arbeta hemifrån. Åtgärderna inkluderar också ett generellt stopp för affärsresor.

Även i Sverige har omfattande åtgärder vidtagits, liknande dem i Tyskland. Till exempel arbetar många av de anställda på huvudkontoret i Södertälje på distans och merparten av verksamheten sköts digitalt. Verksamheten för märkenas återförsäljare på utbildningscentret i Södertälje har också stängts ned under en period.