Artiklar

Ernsts rullar grönt över landet

Starten för Ernst Express gick sådär. Grundaren fick låna 50 kronor av sin svärmor till diesel. I dag är åkeriet ett av Sveriges största och ligger i framkant av den fossilfria omställningen. ”Jag och företaget drivs av ett genuint intresse för det här”, säger vd Roger Blom.

Det är inte helt lätt att tro det, men Roger Blom var en gång ”lite av en grönavågare”, som han med glimten i ögat beskriver det. I sin ungdom bodde han en tid i skogen där han drev djurhushållning med höns och självgående grisar, tillsammans med flickvännen.

I dag är håret kortare och rollen kräver en stramare framtoning, men entusiasmen för energi- och miljöfrågor är tydlig hos Roger Blom, 59, vd för Ernsts Express AB sedan snart 13 år. Ernst Express ser sig som ett åkeri som går i framkant för omställningen till en fossilfri transportbransch. På företagets skyltar syns texten ”Det gröna åkeriet”. Satsningen på miljöprofilen startade i mitten på 1990-talet. Ecodriving infördes och försök inleddes med lastbilar som drevs med RME biodiesel. Sedan 2015 är fordonsflottan helt fossilfri och drivs med förnyelsebara bränslen i form av RME och HVO.

– En av lastbilarna är en ED95-bil som går på etanol. Vi är förmodligen det första åkeriet i Sverige som har gjort den här typen av omställning så snabbt som vi har gjort, säger delägare och styrelseordförande Christer Steingruber, äldste sonen till grundaren Ernst Steingruber.

Först med eldrift på elväg

Christer Steingruber,  65, tog över åkeriet redan på 1970-talet innan han för 16 år sedan sålde företaget till M4-gruppen. Satsningen på miljö fortsätter.

– För några år sedan blev vi världens första åkeri som körde med eldrift på en elväg. Jag var faktiskt invigningschaufför, säger Christer Steingruber med ett skratt. Elväg E16 var ett projekt som koordinerades av Region Gävleborg i samarbete med bland annat Trafikverket och Scania. Det avslutades i fjol. Roger Blom påpekar att Ernsts Express under de senaste tolv åren har gjort en minskning av åkeriets koldioxidutsläpp med 52 000 ton. Under 2020 var åkeriets reduktion av koldioxid 77 procent.

Ernst Express är en rullande tradition med gröna bilar på Sveriges vägar sedan 1950-talet. ”Vi vill stå för kundkvalitet och en miljöanpassning i framkant”, säger styrelseordförande Christer Steingruber och vd Roger Blom.

Ökar effektiviteten och minskar utsläppen

– 2030 är det sagt att branschen ska nå en reduktion av växthusgaserna med 70 procent och dit nådde vi redan 2015, säger Christer Steingruber.

Minskningen har bland annat åstadkommits genom att anpassa transporterna. Ett exempel är HCT-transporter för Boliden, high capacity transports. I speciella behållare fraktas slig, finkornigt koncentrat av malm, i ekipage med totalvikten 74 ton. Fler axlar ser till att marktrycket blir det samma som för lättare transporter. Syftet är att öka effektiviteten samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar.

Eldrift via vätgas

– Med större volymer blir det färre transporter totalt sett. Vi får med oss lika mycket gods på tre resor som på fyra tidigare. Det tjänar både vi och miljön på, säger Roger Blom. I framtiden väntar ytterligare en utveckling av företagets miljöprofil, bland annat elektrifiering av transportflottan, säger Roger Blom.

– Jag tycker eldrift via vätgas är ett mycket intressant område. Inom fyra år tror jag vi har vår första egna vätgasbil. Vi kommer att delta i två eller tre fordonsprojekt 2021 och 2022, som än så länge är hemliga. Det har traditionellt funnits ett visst motstånd mot miljöarbete inom transportbranschen, som har varit en ”skitig” hantering, påpekar Roger Blom. När han tillträdde som vd hos Ernsts hade han 23 års erfarenhet inom bioenergibranschen. En tydlig motpol.

– Jag startade som platschef på en fabrik som tillverkade eldningsbriketter, nuvarande Scandbio. Omställningen till ett fossilfritt samhälle intresserar mig både affärsmässigt och privat.

Driver projekt

Trots idealismen finns en praktisk inställning hos Roger Blom.

– Jag ser mig snarare som en projektledare än en traditionell vd. Verksamheten består av projekt som jag driver igenom så kostnadseffektivt som möjligt med hjälp av kompetenta medarbetare.

– Med min industribakgrund ser jag åkeriet som en ren produktionsverksamhet, som ska ge ett så litet miljöavtryck som möjligt. I dagsläget har Ernst Express omkring 160 anställda med totalt 120 fordon knutna till verksamheten.

Rikskända

– Våra fordon kan ta alla typer av last som vi hanterar, bland annat har samtliga släp tipp. Vi kan köra en typ av last åt ena hållet och få med oss en annan sorts last åt andra. Sedan 1959 är nuvarande Outokumpu stålverk i Avesta Ernst Express största kund. Ståltransporterna för Outokumpu utgör upp till 35 procent av nuvarande omsättning. De gröna Ernstbilarna är rikskända för branschfolk, efter att ha rullat över större delen av Sverige sedan 1970-talet. Åkeriet är i dag ett av Sveriges tio största.

– Alla våra uppdrag är våra egna uppdrag. Vi jobbar inte genom förmedlare av transporter, vi har våra egna kunder, säger Christer Steingruber.

”ordning och reda”

Åkeriets bilar ser ut som de alltid har gjort och företaget har präglats av ”ordning och reda”, fortsätter Christer Steingruber.

– Ernst Express har aldrig gjort konkurs eller startats om. Det har alltid fungerat, även i svårare tider. En viktig del av Ernst Express tillväxt var transporterna av aluminiumburkar när pant infördes 1984 i Sverige.

Ernst Express lastbilar har sett likadana ut sedan starten 1955 – gröna med den gula och sirliga logtypen på dörrarna. ”Våra bilar är inga utställningsbilar med Michelingubbar och lampor överallt. De är verktyg för våra transporter”, konstaterar Christer Steingruber.

– Vi fick ansvaret för huvuddelen av transporterna knutna till pantverksamheten. Totalt höll vi på i ungefär 15 år innan vi slutade, berättar Christer Steingruber. Fredrik Albinsson har jobbat som chaufför hos Ernsts Express sedan 2007, när han fyllde 19. Han transporterar huvudsakligen vätgas.

– Jag trivs väldigt bra här. Det är aldrig något problem att få något fixat. Det är ett fritt jobb och jag vill inte byta. Äldre kollegan Kent Norberg är chaufför inom transportbranschen sedan 1979 och de senaste 14 åren hos Ernst Express.

– Jag trivs störtbra här. Här finns inga gamla eller dåliga bilar, bara nya och fina. Om grejer går sönder byts de direkt. Christer Steingruber summerar ”Ernstandan”: – Vi är som en stor familj som är tillgänglig året runt, dygnet runt. Det ska vara lika lätt att få en transport som att få en taxi. Roger Blom: – Vi sätter alltid kunderna främst för att lösa deras problem. Det vi tar på oss levererar vi. Jag tycker vi kan säga att Ernst Express står för fyra saker: service, tillgänglighet, trafiksäkerhet och hållbarhet.

 

TEXT OCH FOTO ERIC BENGTSSON