Nyhet

Svenska företag halkar efter i jämställdhetsarbetet

Foto: BCG

Sverige slår sig ofta för bröstet som ett av världens mest jämställda länder. Men det speglas inte i företagens ledningsgrupper, där Sverige och resten av Norden ligger efter i den globala konkurrensen. – Kvinnor är fortsatt långt från de avgörande besluten i svenska storföretag, säger Thomas Jensen, Managing Director och Senior Partner på BCG i Stockholm.

En ny rapport från Boston Consulting Group (BCG ) har tittat på jämställdhet och mångfald i företag runt om i Norden. Ledarskapet i Norden är mer homogent än i resten av världen, och Sverige bidrar inte positivt till statistiken.

Exempelvis är 27 av vd:ar på de 30 största listade bolagen i Sverige män. Det finns inte heller tecken på att det här kommer förändras inom den närmaste framtiden. VD-rollen rekryteras traditionellt från strategiska och affärsutvecklande roller, och även där är det tunt med kvinnor.

Affärskritiska roller

I Sverige är 84 procent av de anställda på de ledande företagens affärskritiska roller män. Kvinnor är i stället starkt positionerade inom exempelvis legal, marknad, HR och andra traditionella stödfunktioner. Rapporten placerar Sverige på plats 35 över de mest jämställda länderna globalt.

Mycket kvar att göra

– Sverige och Norden är stolta över sitt jämställdhetsarbete, men den här rapporten visar med eftertryck att det finns mycket kvar att göra. Kvinnor är fortsatt långt från de avgörande besluten i svenska storföretag, och där har många länder kommit längre, säger Thomas Jensen.

Möjlighet att avancera

Rapporten visar också en mycket stor skillnad i Norden mellan hur många kvinnor respektive män som söker möjlighet att avancera på jobbet tidigt i karriären. I Norden är klyftan mellan könen på de som söker avancemang de första åren på arbetsmarknaden uppemot 24 procent, medan den aldrig överstiger 6 procentenheter globalt.

Saknar tydlig idé

Problemet, enligt rapporten, är att jämställdhet och mångfald ses som en HR-fråga, snarare än en central fråga som rör hela affärsmodellen och företagskulturen. Många företag saknar också en tydlig idé kring affärsvärdet i sina satsningar på jämställdhet och mångfald.

Nytänk i alla led

– Det handlar inte bara om att göra gott, utan om att lyckas som företag. Då krävs det ett nytänk i alla led, och att satsningen förankras i affärsstrategin. Det kommer med stora strukturella förändringar och kräver ett engagerat ledarskap, skräddarsydda lösningar och uppföljning av nyckelvärden, säger Thomas Jensen.

Du hittar hela reporten här: Finding the Value in Diversity: Diversity and Inclusion Isn’t Just a Fix

 

 

 

 

Källa: BCG