Nyhet

Bilprovningens besiktningsstatistik – Brister hos varannan lätt lastbil

Foto: Getty Images

Antalet lätta lastbilar i Sverige växer stadigt. Det finns över en halv miljon i trafik. Det är ett fordonsslag avsett för godsbefordran och som ofta används på daglig basis som hantverks- eller budbil.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 90 000 lätta lastbilar, vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga besiktningspliktiga fordon. Av dessa har närmare varannan lätt lastbil (47,4 procent) brister.

Västernorrland flest underkända

Högsta andelen underkända lätta lastbilar hade Västernorrlands län med 52,5 procent. Lägsta andelen underkända hade Gotlands län med 38,5 procent.

Tre av tio lätta lastbilar (28,2 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas innan de är åtgärdade. Därefter måste det uppvisas på nytt och en fackmannamässig bedömning göras av att felen avhjälpts.

Fler anmärkningar än personbilar

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar. En förklaring till detta kan vara att lätta lastbilar används som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare.

– Ett enkelt sätt att motverka slitage och upptäcka fel är att mellan ordinarie servicetillfällen regelbundet se över mönsterdjupet och eventuella skador på däcken samt att positionsljus, bromsljus och strålkastare fungerar, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Säkra fordon och trygg trafikmiljö

Även om underkännandefrekvensen är hög visar en jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 att andelen underkända lätta lastbilar sjönk med 0,8 procentenheter, från 48,2 till 47,4 procent.

– Det är positivt att underkännandegraden har minskat, men andelen underkända är alldeles för hög och påvisar ett fortsatt behov av regelbunden kontrollbesiktning för att hitta och åtgärda fel i syfte att bibehålla säkra fordon och en trygg trafikmiljö, avslutar Per-Anders Blommefors.

 

Lätta lastbilar (upp till 3 500 kg) besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

 

Källa: Bilprovningen