Nyhet

Rattsurf fortfarande vanligt på svenska vägar – trots förbud!

Foto: Getty Images

Sedan 2018 är det förbjudet att använda mobiltelefoner, eller annan handhållen kommunikationsutrustning, i handen under körning. Lagen infördes med starkt folkligt stöd sedan Transportstyrelsen hade kunnat konstatera att rattsurfing förekommit i samband med många singel- och upphinnandeolyckor. Men trots förbud och allt fler fordon med inbyggd telefonifunktion är rattsurfing fortfarande vanligt på svenska vägar.

Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar har undersökt hur många som använder mobiltelefonen utan handsfree under färd. Mätningarna är gjorda på ett 15-tal orter i hela landet och omfattar 18 000 fordonsobservationer. I undersökningen framkom att 5 procent, eller var 20:e trafikant, rattsurfade.

– Det är allvarligt att rattsurfandet fortfarande är så utbrett. Var 20:e trafikant höll i och använde telefonen i vår mätning, men det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden ger vid handen att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så. Detta måste förändras. Att inte rattsurfa måste bli lika självklart som att använda bilbälte vid färd, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Bland bilisterna rattsurfade 4,5 procent, medan 15 procent, mer än var sjunde, bland lastbilschaufförerna gjorde så. Även bland taxichaufförer, busschaufförer och förare av tvåhjuliga fordon förekom rattsurf. Det är allvarligt, menar M Sverige, eftersom mobilanvändning är en faktor i 30 procent av alla trafikolyckor.

– Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon.

Riksförbundet Sverige efterlyser nu åtgärder.

– Det krävs fortsatta informationsinsatser om riskerna med rattsurfing. Och vi behöver hjälpas åt att påminna varandra. Men inte minst måste uppföljningen av lagen öka. Det krävs helt enkelt fler poliser på vägarna som kontrollerar att förbudet mot rattsurfing efterlevs, säger Tony Gunnarsson.

 

 

Källa: Riksförbundet M Sverige