Kortnyheter

Bilist – detta bör du tänka på vid hästmöten

Foto: Sveland Djurförsäkringar

Ryttare måste ibland rida på vägen för att komma dit de ska, vilket är tillåtet på de flesta av Sveriges vägar och terränger. Att gå, rida eller cykla anses ingå i allemansrätten. Grundregeln är att alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor. Att sakta ned och väja för ett halvt ton tung häst är för allas säkerhet.

Olycksstatistik visar att flest hästrelaterade trafikolyckor sker på torsdag- och fredagseftermiddagar. Olyckor sker både med fordon som kommer framifrån och bakifrån, och ofta är det ljust ute, uppehållsväder och torr vägbana när olyckorna inträffar. Det är vanligt att andra trafikanter missbedömer hur lång tid det tar för ett långsamt hästekipage. Merparten av olyckorna sker på 50- och 70-vägar.

Något som är viktigt att tänka på är att det oftast är bilisten som ansvarar för kostnaderna vid en olycka. Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage är hästägaren alltid berättigad till ersättning för personskadorna genom fordonets trafikförsäkring.

Att tänka på som bilist:

  • Alltid ta det lugnt när du möter hästekipage i trafiken.
  • Sänk farten i god tid och håll en jämn hastighet. Om hästen verkar orolig, stanna gärna och låt ryttaren rida åt sidan. Ha ögonkontakt med ryttaren.
  • Undvik tutan och helljuset.
  • Om ryttaren höjer ena armen upp och ner vid sidan av kroppen betyder det att ryttaren vill att du ska sakta ner.
  • Lämna betryggande avstånd i sidled när du passerar hästen. Finns det möjlighet så byt fil. Även om du har ett tyst fordon kan hästen bli rädd för något helt annat. Kanske något som rör sig eller låter i diket.
  • Tänk på hästen som om den inte hade någon ryttare på sig, som om det vore ett vilt djur, kanske en stor älg. Och en stor älg passerar man ju inte i 90 km i timmen.
  • Om du möter en grupp ryttare, eller om en grupp ryttare är på väg att passera vägen, är du skyldig att lämna fri väg eftersom gruppen i lagens mening utgör en så kallad ”annan procession”.
  • Det är olagligt och farligt att bryta en grupp. Hästar är utpräglade flockdjur. De hästar som måste vänta blir ofta oroliga och kan försöka springa i kapp resten av flocken.

 

Källa: Sveland Djurförsäkringar, Polisen