Kortnyheter

Brist på publika laddstolpar

Foto: Getty Images.

För femte året granskar Riksförbundet M Sverige utbyggnaden av publika laddstolpar i landet. Bristen blir värre för varje år eftersom antalet laddbara bilar ökar i mycket snabb takt. Bristen på laddinfrastruktur riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel, menar förbundet.

Dagens drygt 450 000 laddbara bilar kräver enligt EUs målsättning en tiondel så många stolpar, 45 000. Men M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle visar att antalet publika laddstolpar är mindre än hälften av vad de borde vara, bara 18 000 i hela landet.

– Laddinfrastrukturen behöver bli bättre i hela landet, inte bara i storstäderna. Tvärtom ökar de laddbara bilarna mest utanför storstäderna. I Stockholms län var ökningen av laddbara bilar minst i Sverige, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

I Uppsala och Norrbottens län har laddstolparna ökat mest, med 116 respektive 81 procent. Trots det gäller för samtliga län att laddstolparna ökar i alldeles för låg takt. Sämst utbyggnad var det i Jämtland och Södermanlands län, där stolparna ökat med endast 10–15 procent.

– Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser, som att bilisten tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan och de klimatfrämjande egenskaperna hos bilarna går om intet. Detta är illa eftersom tillverkningen av de laddbara bilarna frestar på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången samt att bilen kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil, säger Carl-Erik Stjernvall.

Satsningar i det publika laddnätet krävs också för att elbilar inte bara ska vara en möjlighet för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, eftersom utbyggnaden i allmännytta, bostadsrättsföreningar och samfälligheter också är mycket bristfällig.

– De publika stolparna måste bli fler i hela landet. Regeringen och samtliga berörda myndigheter måste i högre grad bistå kommunerna och snabbt hjälpa dem med att bygga fler stolpar. De måste även underlätta för andra aktörer att hjälpa till , säger Carl-Erik Stjernvall.

 

Län Ökning laddstolpar Ökning bilar CPEV*, skillnad
Blekinge län 26% 48% -15%
Dalarnas län 30% 51% -14%
Gotlands län 28% 36% -6%
Gävleborgs län 25% 51% -17%
Hallands län 33% 46% -9%
Jämtlands län 11% 53% -27%
Jönköpings län 25% 50% -17%
Kalmar län 24% 55% -20%
Kronobergs län 50% 44% 4%
Norrbottens län 81% 66% 9%
Skåne län 24% 36% -9%
Stockholms län 23% 29% -5%
Södermanlands län 15% 44% -20%
Uppsala län 116% 46% 48%
Värmlands län 37% 48% -7%
Västerbottens län 41% 52% -7%
Västernorrlands län 35% 59% -15%
Västmanlands län 41% 47% -4%
Västra Götalands län 18% 49% -21%
Örebro län 37% 50% -9%
Östergötlands län 25% 47% -15%
Rikssnitt 26% 39% -42%

 

 

*Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Enligt rapporten RechargeEU (jan 2020) från Transport & Environment är det bara fyra länder i EU som inte klarar CPEV-målet, Sverige är ett av dem.

 

 

Källa: M Sverige