Artiklar

Full fart på slutavverkningen

Bengt-Åke Perssons Skogsentreprenad har en fulltecknad orderbok, och för skördarföraren Jesper Persson gäller det att planera avverkningarna så att arbetet flyter på så effektivt som möjligt. ”Det är ett fritt och omväxlande jobb”, säger han när han tar en kort paus i en större slutavverkning.

Det doftar av nyavverkad gran och i anslutning till en välskött skogsbilväg ser han över maskinen. Oplanerade driftstopp kostar både tid och pengar och därför är det viktigt att ha koll på mekaniken.

– Det är ett hårt tryck på avverkningarna just nu så det gäller att allt fungerar. Men det blir så klart alltid lite smågrejer som behöver fixas, säger han och tillägger att han är nöjd med maskinen som är en JD 1270 G från 2018 och som är bestyckad med en 9,7 meter CH710 kran med ett H415-aggregat.

Mätaren visar på 7500 timmar och under den tiden har det inte varit några större problem.

– Vi har serviceavtal men är det inga större saker som gått sönder går det snabbare att fixa felet själv, det tar ju trots allt tid för serviceföretaget att ta sig ut till maskinen och kan vi spara in den tiden och snabbare komma igång är mycket vunnet.

Jesper Persson började köra skotare redan under studietiden i familjeföretaget som grundades av hans pappa 1971, men han hade inga direkta planer på att jobba i skogen. På gymnasiet läste han till elektriker, men efter studenten valde han ändå att jobba i familjeföretaget.

– Men då blev det skördare istället för skotare och på den vägen är det. Nu är jag inne på mitt 31 år och trivs alldeles utmärkt, framförallt när det gäller gallringsuppdrag där jag skapar något som ska stå kvar lång tid framöver. Men även slutavverkningar som idag har sin tjusning, säger han och tillägger att även den stora friheten i att kunna lägga upp sina arbetsdagar efter sitt eget huvud lockar.

Vill han börja jobba klockan 03.00 på morgonen är det ingen som har några synpunkter på det, och skulle han en annan dag föredra att börja köra sent på kvällen är det ingen som hindrar honom.

– Men det är klart, ligger avverkningen nära ett boningshus för jag så klart en dialog med dem som bor där så att det är OK för dem.

De kommande dagarna består av en slutavverkning av en rotpost som omfattar cirka 3000 kubikmeter och som består av i huvudsak gran.

– Skogen är välskött och det kommer att bli enkelt att skota ut virket till skogsbilvägarna för vidare transport till sågverket, säger han när vi går en kort runda i en del av de avverkade partierna.

Årsringarna visar på att granen planerades för ganska så exakt 60 år sedan och att tillväxten de första åren var god för att sedan avta de senaste åren, vilket kan bero på att detta området inte gallrats tillräckligt. Trots att skogspartiet ligger ganska högt i terrängen tycks marken inte vara speciellt torr. Och mycket riktigt finns det inga spår av granbarkborreangrepp, som ofta kommer när granen stressats av torka.

– Faktum är att jag inte sett så mycket barkborreskador i den här trakten, men det finns alltid en risk nu när vi haft en torr och varm sommar och höst bakom oss. Vi får se hur det utvecklas, men jag hoppas att det inte blir som 2019 när barkborreangreppen var som värst.

Skogsnäringen liksom hela det övriga samhället står inför stora utmaningar de kommande åren, där speciellt den skenande inflationen börjar bli kännbar för de flesta. Till det kommer en osäkerhet kring det geopolitiska läget med framförallt kriget i Ukraina och dess följdverkningar samt vilka effekter som klimatförändringarna kommer att ge.

Att sia om framtiden är svårt men Jesper Persson konstaterar att de ökade kostnaderna för avverkning i form av skyhöga drivmedelspriser, stigande räntor, ökade kostnader för reservdelar, löner och allt annat kommer att driva upp även kostnaderna för avverkning. Och det är något som maskinentreprenörerna i slutändan måste ta ut av kunderna.

– Samtidigt tror jag på skogsnäringens framtid eftersom vårt samhälle kommer att bli allt mer beroende på de råvaror som vi kan ta ut från de stora arealer som vi har i Sverige. Det handlar inte bara om timmer och bioenergi utan även andra typer av produkter.

I familjeföretaget jobbar förutom Jesper även hans far samt tre av hans sex bröder. Förutom Jespers skördare består företagets maskinpark av en JD 1170E-skördare med 11,3-meters kran och aggregaten H413 och H414, en JD 1510E-skotare med 10 meterskran, en JD 1110D-skotare med 8,5-meterskran samt en JD 810E-skotare med 7,2 meterskran. I företaget finns även Volvo EC 210 grävmaskin.

– Vi tar oss an det mesta när det gäller skogsentreprenader som gallring, slutavverkning, skotning men även röjning och plantering.

Jesper Persson

Ålder: 49
Bor: Tjurkhult
Familj: Fru och fyra barn
Gör: Skördarförare
Kör privat: VW Golf Alltrack
Intressen: Jakt och idrott

 

 

Text och foto: Peter Fredriksson