Kortnyheter

Skärpta regler för A-traktorer

Foto: Getty Images

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen när det gäller körning med A-traktor.

De nu skärpta reglerna innebär:

– Passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare och det får endast sitta en passagerare per sådan plats.

– Den som färdas i en A-traktor ska använda bälte.

– Högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Regeländringarna gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor. Det innebär att de som färdas i vanliga traktorer, till exempel jordbrukstraktorer, inte berörs av de nya reglerna.

Ändringarna träder i kraft den 31 augusti 2023.

Källa: regeringen.se