Artiklar

Fler indragna körkort på grund av rattfylla

Foto: Getty Images

Antalet återkallade körkort till följd av rattfylleri eller drograttfylleri under årets första halvår har ökat med över 10 procent, från 3 200 till 3542, jämfört med motsvarande period förra året. Det är det högsta antalet på 10 år.

– Rattfylla är ett stort problem i Sverige. Var fjärde dödsolycka i den svenska vägtrafiken är alkohol- eller drogrelaterad, vilket är en hög andel sett till jämförbara länder, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Trots att fler fått sina körkort återkallade är det en låg andel i förhållande till antalet påverkade förare. Enligt Trafikverket genomförs i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.

– Tyvärr är upptäcktsrisken alldeles för låg. Antalet indragna körkort hänger också samman med antalet kontroller och dessa har minskat kraftigt över tid. 2010 gjorde polisen 2,7 miljoner nykterhetskontroller, 2019 gjordes 1,2 miljoner prov och under 2022 endast 677 000, säger Tony Gunnarsson.

Totalt omkom 56 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade olyckor under 2022, vilket är 9 fler än under 2021. Av dessa omkom 32 personer i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 16 i olyckor som enbart var narkotikarelaterade och 8 i olyckor som var både alkohol-­ och narkotikarelaterade.

– Som trafikant ska man inte behöva vara rädd eller orolig för att nästa bil man möter körs av en rattfull person. Det behövs fler poliser på våra vägar så att fler påverkade förare kan tas ur trafiken och att fler avskräcks från körning under alkoholpåverkan, säger Tony Gunnarsson.

Så vill Riksförbundet M Sverige minska rattfylleriet

  • Fler nykterhetskontroller av polis.
  • Inför alkobommar i samtliga färjeterminaler. Alkobommar har använts på försök i hamnar i Stockholm och Göteborg. Dessa försök visade att rattfylleriet minskade under perioden de användes, vilket är ett bevis på att nykterhetskontroller i hamnar behövs.
  • Möjliggör för polisen att utan misstanke göra sållningsprov för droger i trafiken.
  • Ta bort kryphålet för eftersupning. Förbjud personer som kört bil och varit inblandade i en trafikolycka att konsumera alkohol eller andra berusningsmedel inom sex timmar efter avslutad bilkörning.
  • Stoppa och kontrollera fler lastbilschaufförer. Tullverket har larmat om ett ökande antal drogpåverkade chaufförer.
  • Klassa drograttfylla i den tunga trafiken som grovt brott.

Källa: M Sverige