Nyhet

Stöd till 17 nya snabbladdstationer för elbilar beviljat

Foto: Getty Images.

Trafikverket beviljar stöd till ytterligare snabbladdstationer för elbilar – de flesta finns i de nordligaste länen, och några i övriga landet.

– En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för övergången till elfordon, vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på sträckor där snabbladdare fortfarande saknas. Cirka 96 miljoner kronor beviljas nu i stöd, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

I den här omgången fanns det möjlighet att söka stöd längs 37 vägsträckor och på 17 stycken av dem kommer det nu att byggas snabbladdstationer. De ska vara färdigställda och i drift under nästa år.

– De senaste åren har den publika laddningen blivit allt mer frekvent över hela landet. Trots det finns det fortfarande ”vita sträckor” längs de större vägarna som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdstationer gör det möjligt för fler att köra på el genom hela landet, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Det önskade avståndet mellan snabbladdstationer på en sträcka kan variera från sex till tio mil. Det kortare avståndet är en del i en EU-överenskommelse där laddstationer för lätta och tunga fordon ska finnas på minst var 60:e kilometer på det transeuropeiska transportnätets stomnät, TEN-T. Där ingår Europa- och vissa riksvägar.

– I dagsläget är 51 av de 85 publika laddstationer vi tidigare har beviljat stöd till i drift. Samtliga är byggda längs större vägar i glesbygder och där snabbladdning saknats, främst i Norrlands inland. Under 2023 och 2024 kommer ytterligare 32 laddstationer komma i drift, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Källa: Trafikverket

logo
Redaktionen