Nyhet

Cirka var fjärde rattfyllerist ansöker och beviljas om alkolåsvillkor

Foto: Liza Simonsson

I Sverige finns möjligheten att ha körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att den som dömts för rattfylleri kan fortsätta köra bil under förutsättning att man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Under de senaste 10 åren har Transportstyrelsen beslutat om över 16 000 körkort med det. Det är flest i Europa.

En person som lämnar ett positivt utandningstest i en poliskontroll får sitt körkort omhändertaget direkt vid vägkanten. Transportstyrelsen återkallar därefter körkortet i minst 12 månader. Om återkallelsetiden är längre än 12 månader krävs nya godkända förarprov för att få körkort på nytt. Dessutom krävs alltid ett körkortstillstånd efter rattfylleri och ett sådant beviljas inte om man inte kan uppvisa läkarintyg som visar att man inte har alkoholproblem.

– Att bli av med sitt körkort kan ofta få allvarliga följder för det privata livet. Du kanske förlorar ditt jobb, du får svårt att bo kvar där du bor på landet osv. Alkolåset ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil trots rattfylleri, men då krävs det att du ställer upp på de ganska tuffa krav vi ändå ställer, säger Ted Snölilja, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

För det finns en möjlighet för en rattfyllerist att behålla sitt körkort. Sedan 2012 är det möjligt att ha kvar körkortet men med villkoret alkolås. Kravet är att man bekostar och installerar ett alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. En möjlighet som många väljer. Idag ansöker och beviljas cirka var fjärde rattfyllerist om alkolåsvillkor och under de senaste 10 åren har över 16 000 personer valt den lösningen.

Villkorstiden sätts idag till ett eller två år, den högre tidsgränsen om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det har skett vid upprepade tillfällen.

Ungefär 8 av 10 av de som påbörjar alkolåsprogrammet genomför det och återfår därefter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden.  För personer med alkoholproblem ställs också krav på totalt fem läkarintyg under och även efter villkorstidens slut.

Sverige ledande i Europa

I dagsläget finns cirka 2 300 körkort som är villkorade med krav på alkolås. En siffra som är väldigt hög i förhållande till hur det ser ut i andra länder i Europa. Förutom Sverige finns idag system för alkolås i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Litauen och Polen. Försök med att införa system för alkolås pågår för närvarande i Italien och Österrike. Varje land har sitt eget alkolåsprogram och omfattningen varierar, från länder med hundratalet villkorade körkort till Sveriges som toppar listan sett till antal. Den svenska modellen bygger på frivillighet och systemet är relativt enkelt.

– Sverige ses ur vissa perspektiv som ett föregångsland i Europa när det handlar om alkolås. Redan 1999 påbörjade vi en försöksverksamhet med alkolås och idag har vi en verksamhet som är föremål för andra länders intresse, vilket måste ses som ett erkännande för den svenska modellen, säger Ted Snölilja.

Alkolås – så fungerar det

Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke. Lådan monteras under instrumentpanelen, och spärrar bilen från vanlig start. För att kunna starta fordonet måste föraren ge ett godkänt utandningsprov i munstycket (som understiger 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften, vilket motsvarar 0,2 promille alkohol i blodet). Dessutom måste föraren blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Varje blåsning registreras i alkolåsets minnesfunktion.

Om en person som har körkort med villkor alkolås blåser positivt dokumenteras detta i alkolåset. Alkolåset töms på information regelbundet och överförs till Transportstyrelsen. Försök att starta bilen under påverkan kan vara tillräckligt för att villkoret dras tillbaka och körkortet återkallas.

Frågor och svar – Alkolås efter rattfylleri

Källa: Transportstyrelsen

logo
Redaktionen