Artiklar

Social hållbarhet och integration i fokus

Hållbarhet i alla dess former har stått i fokus för Widrikssons verksamhet ända sedan mitten av 90-talet.

De har byggt egen biogasstation och har ett stort antal elbilar i sitt stall. Men för Widriksson Logistik är hållbarhet mycket mer än så.
Företaget har utvecklat ett unikt socialt hållbarhetskoncept, där de inte bara hjälper blivande chaufförer in i yrket, utan också lotsar dem vidare till att bli egenföretagare med garanterade uppdrag – allt under samma tak.

Widriksson Logistik erbjuder logistiklösningar för last mile-distribution i Stockholm och Göteborg, vilket innebär att de ansvarar för den sista sträckan till slutkund. Det vill säga den del av logistikkedjan som oftast är mest personalintensiv, med en ständig jakt på duktiga chaufförer, berättar företagets VD Foed Meliane.

– Det är en utmaning, men här har vi utvecklat ett win-win-koncept, där vi först fångar upp och utbildar blivande chaufförer in i yrket. Sedan, när de har jobbat i några år, ges de vidare möjligheter till karriärkliv inom vårt så kallade ”lejdåkarprogram”.

Att det är win-win förklarar Foed Meliane med att företaget på detta sätt inte bara gör en social insats utan också ökar förutsättningarna för att få behålla duktig personal.

Widriksson Logistik erbjuder last mile-transporter i Stockholm och Göteborg.

Enkelt förklarat går lejdåkarprogrammet ut på att hjälpa de chaufförer som så småningom vill vidare inom yrket att bli egenföretagare och stötta dem på den resan. En resa som för många annars skulle ha varit näst intill omöjlig, enligt Foed Meliane som utvecklar.

– Många som söker sig till vårt yrke är nyanlända som har tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. Ännu tuffare är det att starta eget företag utan personligt nätverk och med all snårig byråkrati ovanpå det. När vi såg detta, i kombination med det oerhörda driv som fanns hos många att verkligen vilja göra något av möjligheten att ha fått komma till Sverige, ville vi göra en insats.

Det har nu gått tio år sedan programmet startades och som Foed Meliane nöjt kan konstatera.

– När vi väl öppnade den här dörren så blev det en jäkla fart!

Foed Meliane, vd Widriksson Logistik

Att ha lejdåkare är i sig inget ovanligt i branschen. Det unika med Widrikssons koncept är att det innefattar både lejdåkare och anställda – allt under samma tak, framhåller Foed Meliane.

– Det gör att vi även kan hjälpa våra lejdåkare med kunderna sedan. När de väl står på egna ben erbjuder vi dem uppdrag inom ramen för vår egen kundstock. Det ger dem en stabil grund samtidigt som vi får behålla duktig personal. Win-win, alltså!

Programmet omfattas av ett gediget kontrollsystem för att säkerställa att alla parter, både anställda och lejdåkare, lyder under samma kollektivavtal och justa arbetsvillkor – en garant inte bara för kunderna utan även för lejdåkarnas egna anställda. Det sistnämnda i sig en del av den sociala, cirkulära hållbarheten.

– En positiv ring på vattnet har just blivit att våra lejdåkare kunnat anställa egen personal. På det viset har vårt sociala hålbarhetskoncept och integrationen kunnat fortsätta ut i deras nätverk, med att de har hjälpt andra i sin närhet med anställning och därmed bidragit till att skapa fler arbetstillfällen.

Hållbarhet i alla dess former har stått i fokus för Widrikssons verksamhet ända sedan mitten av 90-talet. På miljösidan har de bland annat byggt en egen biogasstation i Västberga utanför Stockholm, med ett cirkulärt system där biogas hämtas från stockholmarnas avfall och används som bränsle i de egna biogasbilarna när de sedan distribuerar gods tillbaka till stockholmarna.

Företaget har för närvarande13 bilar som går på el, med egen laddningsinfrastruktur. Solcellerna på taket på terminalen i Västberga räcker till ungefär hälften av elproduktionen.

De har just nu även 13 bilar som går på el, med egen laddningsinfrastruktur. Även detta i Västberga, med solceller på hela taket. Detta räcker till ungefär hälften av elproduktionen. Resten köper de fortfarande från elnätet – men med målsättningen att så småningom bli helt självförsörjande.

Kunderna är framförallt företag med behov av större eller komplexa, ofta temperaturkänsliga, leveranser av styckegods och partigods. Detta ställer höga krav på fordonsflottan, som därför är förhållandevis ung, med moderna och bränslesnåla motorer, berättar Foed Meliane.

Dagligen hanteras cirka 5000 storstadsleveranser

Sedan några år tillbaka ingår Widriksson i koncernen Tempcon Group. Ett lyckat uppköp, enligt Foed Meliane, eftersom Widriksson därigenom fått en hel familj, med ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige.

– Detta ger oss många fler möjligheter! Samtidigt är vi i själ och hjärta samma företag som Henry ”Putte” Widriksson en gång startade.

Året var 1953 och verksamheten omfattades då bara av en enda kund och en enda gammal lastbil som Putte själv rattade runt när han körde ut Aftonbladet och Expressen – samma kund som sedan varit med hela vägen ända fram till 2017, då utkörningar av papperstidningar inte längre bar sig.

Hållbarhetsfokuset kom in i bilden 2006 då dåvarande ägare köpte företagets första gasbilar, mest i syfte att lära sig mer, säger Foed Meliane.

– Då visste vi egentligen inte mer än att gas var ett miljövänligt alternativ, men inte varför och hur… Så mycket har hänt sedan dess!

Idag genomsyrar både den sociala och miljömässiga hållbarheten hela Widrikssons verksamhet, där ambitionen är att inte bara ligga i bräschen utan också vara stolta över allt de gör.

– Vi står inför en stor drivmedelsomställning, som vi bara påbörjat. Tittar vi 3-5 år framåt i tiden vill vi inte bara vara en av de mest attraktiva i branschen, utan allra attraktivast! Det tror jag är fullt möjligt och omfattar allt ifrån en fortsatt utveckling av lejdåkarprogrammet och vår karriärstege till klimatsmarta miljösatsningar.

Om Widriksson Logistik

Widriksson Logistik erbjuder logsitikplanering och last mile-transporter (hemleveranser och leverans till slutkund) i Stockholm och Göteborg.

Företaget omsätter ca 300 MSEK, sysselsätter 200 personer och disponerar 120 fordon. Dagligen hanteras ca 5 000 storstadsleveranser.

Widriksson grundades 1953. Sedan 2021 ingår företaget i Tempcon Group.

Text: Eva-Lotta Sigurdh. Foto: Widriksson Logistik