Nyhet

AstaZero utökar med testmiljö för automatiserade gruvfordon

RISE testanläggning AstaZero utökar sitt utbud och sina testmöjligheter. Denna expansion lyfts fram genom öppningen av den automatiserade testmiljön ”Generic Site”, ett viktigt steg som möjliggör fullskalig testning av automatiserade gruvfordon och deras digitala kringsystem.

Den 8 november invigde AstaZero, i samarbete med Volvo Autonomous Solutions, den nya testbanan ”Generic Site”, som inkluderar en komplett testmiljö för gruvor inklusive lastning, laddning, energihantering, testkontroll och optimering.

Peter Janevik, VD för AstaZero, betonade betydelsen av denna utveckling och uttryckte:
”Generic Site är ett exempel på hur RISE och AstaZero kan hjälpa industrin ta avgörande steg mot det automatiserade, säkra och hållbara transportsystemet. Att kunna genomföra provning, verifiering och validering av kompletta uppdrag kommer vara avgörande för automatiserade transporter i slutna områden.

Under invigningen fick deltagarna en unik möjlighet att på nära håll bevittna automatiserade gruvfordon. De hade även möjlighet att ta del av intressant information från ledande representanter från AstaZero och Volvo Autonomous Solutions tillsammans med regionen. Dessa företrädare delade värdefulla perspektiv om våra framsteg inom detta dynamiska område och dess påverkan på framtidens transportsystem inom industrin.

”Testanläggningen representerar ett initialt åtagande på cirka 40 miljoner SEK och visar vårt konkreta löfte att förändra transporten av varor i gruvor och stenbrott samtidigt som vi höjer säkerhetsnivån för alla inblandade,” säger Nils Jaeger, VD på Volvo Autonomous Solutions.
”Resultaten av arbetet som utförs vid den nya testanläggningen kommer att möjliggöra för oss att utveckla och stärka våra relationer med branschpartners och driva våra kunders framtida framgångar inom automation.”

Förutom ”Generic Site” erbjuder AstaZero flera andra testbanor där automatiserade fordon kan testas hållbart och säkert. AstaZeros erbjudanden sträcker sig långt bortom den fysiska testbanan och omfattar bland annat digitala modeller, testautomatisering, styrning, tjänster inom testning och lösningar inom konnektivitet. Detta säkerställer en holistisk strategi för att främja automatiserad transporter. Dessutom kan AstaZero designa och bygga specialanpassade testmiljöer för vilken partner, kund eller forskningsorganisation som önskar det.

Källa: Asta Zero