Artiklar

Unik utbildning – Sparsam körning & laddsäkerhet för elbil

Kenny Nässert, Pernilla Hansson & Jonas Lööf Miljlfordon Sverige. Fotograf: Ronny Östling

Sparsam körning för elbil är en unik utbildning för företag och offentliga organisationer. Den vänder sig till dig som använder elfordon eller planerar att ställa om vagnparken till eldrift. Den är för dig som vill maximera räckvidden, öka förståelsen för bilens funktioner för energioptimering, öka kunskapen gällande säker och effektiv elbilsladdning samt omsätta den nya kunskapen i praktisk körning.

För företag och organisationer som byter till eldriven fordonsflotta innebär omställningen att både utsläppen och kostnaden för transporter minskar. Samtidigt finns en ökad osäkerhet hos förarna gällande laddning, räckvidd och elbilens specifika funktioner.

Att öka tryggheten och minska stressen hos förarna är en arbetsmiljöfråga som kan lösas genom ökad kunskap. Utbildningen gör att förarna kan hantera elfordon trafiksäkert och energieffektivt samtidigt som de kan hantera laddning på ett säkert och tidseffektivt sätt.

”Stor vikt läggs på ökad kunskap kring laddning och elsäkerhet samt säker körning. Elbilarnas tyngre vikt och annorlunda viktförhållande i kombination med högre vridmoment och en allt vanligare drivning på bakhjulen innebär förändrat beteende under exempelvis en undanmanöver eller panikinbromsning.” Säger Kenny Nässert, fordonsexpert på Miljöfordon Sverige.

Utbildningen är ett samarbete mellan Miljöfordon Sverige och Drive VXO där man gemensamt erbjuder ett fullmatat och skräddarsytt utbildningspaket med både intressant teoriutbildning samt praktiska körövningar i vanlig trafik och på halkbana. Mer information om utbildningen finns på https://miljofordonsverige.se/tjanster/sparsam-korning-elbil/

Om Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar, föreläsningar mm. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.

Källa: Miljöfordon Sverige