Artiklar

Hyggligt revolutionerar skogsbruket

hyggligt
Hyggligtmetoden tar hänsyn till flera parametrar för att maximera skogens volymtillväxt och öka lönsamheten.

Hyggligt, ett innovativt startupföretag inom hyggesfritt skogsbruk, har framgångsrikt genomfört sin första avverkning med Hyggligtmetoden. Denna metod, en datadriven precisionsavverkning genom plockhuggning, kan revolutionera det hyggesfria skogsbruket. Avverkningen genomfördes åt Hyggligts pilotkund i Östhammar och inleddes under den sista veckan i
november.

Hyggligtmetoden använder laserdata, bildanalys och en optimeringsalgoritm för att bedöma varje träd i ett bestånd och fatta optimala avverkningsbeslut. Bolaget har också introducerat ett visualiseringsverktyg för skördarförare, vilket effektiviserar avverkningen och minskar avverkningskostnaderna.

Föraren har med sig en display inne i skördaren som visualiserar de träd som ska avverkas. Programvaran är en typ av digital tvilling av skogen, som en version av Google Maps i 3D, fast med träd att avverka utmarkerade.

Edith Heppich, VD och medgrundare av Hyggligt, understryker betydelsen för Hyggligt och svenskt skogsbruk:

– Det här är en stor milstolpe för oss. Vi har nu verifierat att vårt visualiseringsverktyg för skördarförare fungerar och att det hjälper föraren att effektivt hitta rätt träd. Vår teknik kan revolutionera det hyggesfria skogsbruket och i förlängningen också hela det svenska skogsbruket.

Förbättrar beslutsprocessen

Hyggligt har genom avverkningen samlat in data som kommer att hjälpa bolaget att utveckla dess AI-modell och förbättra beslutsprocessen vid avverkning. Det kommer på sikt att stärka bolagets förmåga att erbjuda effektiva lösningar för varje skogsägares unika behov.

Hyggligtmetoden tar hänsyn till flera parametrar för att maximera skogens volymtillväxt och öka den ekonomiska lönsamheten. Metoden främjar naturlig föryngring och ökar skogens skiktning, samtidigt som den tar hänsyn till markens produktionsförmåga.

Nils Fagerberg, skogsforskare och delägare i Hyggligt, beskriver Hyggligt som ett ”viktigt startup-initiativ med potential att revolutionera skogsbruket.”

Hyggligt strävar efter att hjälpa skogsägare genom en helhetstjänst för hyggesfritt skogsbruk, från analys och optimering till avverkning och virkesförsäljning.