Nyhet

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Mässan Entreprenad Live får nya förutsättningar för en långsiktig utveckling med Elmia som ny ägare. Fr.v: Agne Bengtsson, vd Elmia, Hans-Erik Kristensson och Peter Eriksson, tidigare ägare och Anna-Karin Zinnerfors, affärsområdeschef Elmia. Foto: Live Business Media Group Sweden AB.

Elmia AB förvärvar samtliga aktier i bolaget Live Business Media Group Sweden AB, som arrangerar den välrenommerade mässan Entreprenad Live. Detta blir ett avstamp för Entreprenad Live och Elmia där mässan får nya förutsättningar att utvecklas på sikt och Elmia får ett tillskott i mässportföljen.

Entreprenad Live har etablerat sig som Sveriges främsta mötesplats inom entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen under de senaste 10 åren då mässan genomförts. Mässan har gått vartannat år i Skåne och vartannat år i Göteborg och visat på en ständig tillväxt.

2024 genomförs mässan på Motorbanan Ring Knutstorp och 2025 vid Landvetter utanför Göteborg – och det upplägget kvarstår även med Elmia som ägare.

– Som säljare av bolaget och mässan är vi mycket nöjda med att Elmia nu går in som ägare. Vi har haft konstruktiva diskussioner och en god dialog med Elmia kring hur vi ska samarbeta framöver. Vi kommer fortsatt att jobba operativt med mässan. På det här sättet skapar vi förutsättningar för en positiv långsiktig utveckling för mässan, vilket känns viktigt för oss och branschen, säger Peter Eriksson, tidigare vd på Live Business Media Group Sweden AB.

Utveckling utifrån branschens behov

För Elmia är förvärvet av Entreprenad Live en betydande förstärkning av befintlig mässportfölj då den har goda synergier med andra Elmia-mässor. Det fortsatta samarbetet med tidigare ägare har stort fokus på att möta anläggningsbranschens behov och skapa fler möjligheter för både utställare och besökare. – Vi är oerhört glada över förvärvet av Entreprenad Live. För oss är det en stor möjlighet att få överta en välskött mässa som är väl förankrad i branschen och så viktig för att fortsätta bidra till en väl fungerande infrastruktur i landet. Vi vill vårda och utveckla Entreprenad Live för att möta branschens behov och skapa synergier. Att tidigare ägare Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensen fortsätter att arbeta med mässan ger oss bra förutsättningar för ett fortsatt bra arrangemang, säger Agne Bengtsson, vd på Elmia.

Unika möjligheter för Entreprenad Live i Jönköping

Med Elmia som ägare öppnas möjligheten att förlägga vissa genomföranden av Entreprenad Live i Jönköping framöver.

– Vi ser att Elmia är en fantastiskt bra plats för framtida mässor med en modern mäss- och

konferensanläggning och dessutom 300,000 m2 utomhusområde. Det kommer definitivt stärka Entreprenad Live-konceptet, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live.

– Vi planerar givetvis för att mässan ska gå på Elmia i Jönköping vissa år framöver. Exakt när och hur, och vilka orter den ska gå på andra år, kommer vi att jobba med parallellt med de planerade genomförandena 2024 och 2025. Med de 200–250 utställare och 10 000 besökare som mässan drar innebär det även positiva effekter för näringslivet och besöks-näringen i Jönköping, säger Agne Bengtsson, vd på Elmia.

Planerade genomföranden av Entreprenad Live:

  • 5-7 september 2024, på motorbanan Ring Knutstorp i Skåne
  • 11-13 september 2025, Landvetter öster om Göteborg

Källa: Live Business Media Group Sweden AB