Nyhet

Enklare ladda elbilen

Foto: Chuttersnap, Unsplash.

Att ladda elbilen på publika laddstationer kan vara ett gissel i och med olika aktörers skilda appar och betalningsalternativ. I alla publika laddstationer som installeras från och med 13 april ska man nu ha möjlighet att ladda utan att registrera sig och kunna betala med vanligt betalkort. Det beslutade Europeiska rådet i och med antagandet av regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation.

– Hittills har det varit marknaden som drivit på utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Nu börjar det bli mer fokus på användarvänlighet, konsumentskydd och reglering. RISE mål är att laddstationer ska ha samma skydd och säkerhet som bensin- och dieselpumpar, säger Anders Nilsson, senior affärsutvecklare på RISE.

Ladda utan att registrera sig

Laddbara fordon har idag en tillväxt på runt 30 % och en väl fungerande laddinfrastruktur är avgörande för den fortsatta accelereringen av elektrifieringen. Men användarvänligheten har hittills inte varit i fokus. I Sverige finns i dag närmare 35 000 laddpunkter. Konsumenterna behöver installera appar, registrera sig och i många fall även förskottsbetala flera hundra kronor vid varje ny registrering.

– Nu ska det bli enklare att ladda på publika laddstationer utan att registrering krävs. Alla laddstationer som installeras från och med 13 april ska ha betalningsalternativ betalkort. Det kommer underlätta för användarna, säger Anders Nilsson.

Det nya regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) antogs den 25 juli 2023 av det Europeiska rådet. Regelverket innebär en ambitionshöjning och kommer reglera hur utbyggnaden av laddinfrastruktur ska ske inom hela EU. Krav för engångsladdning utan registrering på alla nyinstallerade laddstationer är en av de delar som regleras i AFIR. Från och med 1 januari 2027 ska dessutom alla befintliga (oavsett när de installerades) laddstationer ha betalningsalternativet betalkort.

Tar ansvar för konsumentskydd

RISE är Sveriges statliga forskningsinstitut och en oberoende neutral aktör som nu tar ett brett ansvar för konsumentskydd och personsäkerhet för Sveriges laddinfrastruktur.

– Man ska kunna känna sig lika säker när man laddar en elbil som när man tankar en bensin- el dieselbil, säger Anders Nilsson. Men idag finns inte motsvarande krav för laddstationer som för bensin- och dieselpumpar. Det är det inte många konsumenter som vet.
Alla bensin- och dieselpumpar måste enligt lag kontrolleras vartannat år av en av Swedac ackrediterad aktör så som RISE. Det görs för att säkerställa att konsumenten får den volym den betalar för men också för att pumparna ska överstämma med ställda krav och att de har rätt märkning.
Laddinfrastrukturen är avgörande för accelereringen av elektrifieringen och RISE är ackrediterade och erbjuder provning och certifiering av laddstationer innan marknadsintroduktion samt kontroll och verifiering av installerade laddstationer över hela Sverige.

Källa: RISE Foto: Chuttersnap, Unsplash.

logo
Catharina Olsson-Lindh