Nyhet

Utländska säsongsarbetares roll i Sveriges gröna näringar

Irma Olofsson, doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet. Foto: Simon Oja.

I en avhandling belyser Irma Olofsson den kritiska roll som utländska säsongsarbetare spelar inom Sveriges gröna näringar, såsom skogsvård, bärplockning och jordbruk. Trots deras oumbärliga bidrag möter dessa arbetare utmaningar med exploatering och bristande arbetsvillkor i en alltmer globaliserad arbetsmiljö. Avhandlingen pekar på behovet av etiska arbetsvillkor för att främja en verklig hållbarhet inom dessa sektorer.

En ofta förbisedd roll

I sin avhandling belyser Irma Olofsson, doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet, den ofta förbisedda men avgörande rollen som utländska säsongsarbetare spelar inom Sveriges gröna näringar.

– Varje hand som planterar ett träd, skördar en gröda eller plockar ett bär bidrar till den svenska ekonomin. Den kritiska rollen behöver avspegla sig i lönerna och villkoren för de som arbetar här, säger Irma Olofsson, doktorand i kulturgeografi vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Bristande arbetsvillkor vanliga

Olofssons avhandling är en studie av de utmaningar och komplexiteter som dessa arbetare möter i en alltmer globaliserad arbetsmiljö. Trots deras oumbärliga bidrag möter de ofta hinder i form av exploatering och bristande arbetsvillkor. Olofsson betonar att medan Sveriges gröna näringar strävar efter att vara ledande i den gröna omställningen, är det av yttersta vikt att arbetskraften inom dessa sektorer behandlas med respekt och erbjuds etiska arbetsvillkor.

Genom sin forskning ger Olofsson en inblick i hur den gröna omställningen kräver en omfattande förändring i hur vi ser på och behandlar arbetskraften inom dessa sektorer. Hon framhåller att tillhandahållandet av etiska arbetsvillkor inte bara är en fråga om rättvisa för arbetarna, utan en grundsten för att bygga ett verkligt hållbart samhälle.

En längre artikel om forskningen kan du läsa här.

Källa: Umeå universitet. Foto: Simon Oja.