Nyhet

Andelen nyregistrerade elbilar minskar

Under februari 2024 nyregistrerades 19 250 personbilar. 27 procent av dessa var elbilar, den lägsta andelen för en enskild månad sedan juli 2022. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Antalet nyregistrerade personbilar under februari var 19 250 bilar, 1 procent fler än i februari året innan. 2024 har börjat svagt och lågkonjunkturen påverkar framför allt privatpersoners andel av de nyregistrerade personbilarna. Privatpersoner stod för endast 28 procent av nyregistreringarna i februari.

De laddbara personbilarna utgör fortsatt en majoritet av nyregistreringarna även om andelen har minskat jämfört med 2023. Framför allt är det andelen elbilar som minskat. Under februari nyregistrerades 5 244 elbilar (27 procent) och 4 500 laddhybrider (23 procent). Därmed var andelen laddbara personbilar 51 procent av alla nyregistrerade. Andelen laddbara bilar för helåret 2023 var 58 procent.

Klimatpremie för lätta lastbilar

Under februari nyregistrerades 3 783 lätta lastbilar, en ökning med 20 procent jämfört med februari 2023 och 529 tunga lastbilar, en minskning med 14 procent.

Under februari var 23 procent av de nya lätta lastbilarna eldrivna. Andelen kommer troligtvis att öka under året i och med den klimatpremie* som infördes den 13 februari. De tunga eldrivna lastbilarna stod för 4 procent av nyregistreringarna.

Antalet nya bussar drivs till stor del av de offentliga upphandlingarna inom den regionala kollektivtrafiken och varierar mycket över tid. I februari nyregistrerades 45 bussar jämfört med 71 i februari 2023.

Här kan du läsa mer om klimatpremien för lätta ellastbilar.

Källa: Trafikanalys Foto: Chuttersnap, Unsplash.

logo
Catharina Olsson-Lindh