Nyhet

MECA Tunga fordon ökar fokus på glasreparation

Foto: Meca.

MECA Tunga fordon kommer under 2024 att öka fokus på glasreparationer för tunga fordon. Med sina 27 anslutna verkstäder ser man en stor potential i att både minska åkeriernas risk till stillestånd på grund av verkstadsbesök samt en möjlighet att markant minska klimatpåverkan.

Idag erbjuder MECA Tunga fordon glasreparation och glasrelaterade tjänster i sex av sina anslutna verkstäder. Under 2024 kommer fokus ligga på att markant öka antalet verkstäder som erbjuder tjänster kopplat till glas för tunga fordon.

– Vi ser bara möjligheter och positiva effekter i att bredda glaserbjudandet bland fler av de verkstäder som är anslutna till MECA Tunga fordon, säger Patrik Lundin, försäljningschef på MECA Tunga fordon. 

Minska riskerna för stillestånd

Alla verkstäder som ansluter sig till MECA Tunga fordon erbjuds omfattande utbildningar i både glasreparation och rutbyte kopplat till tunga fordon. Detta genom systerföretaget ProMeister Academy. Båda bolagen är del av Mekonomen Company, Sveriges största aktör på marknaden för service och eftermarknad kopplat till fordon.

– Genom att erbjuda kontroll av rutor på de tunga fordon som ändå befinner sig hos verkstaden kan vi minska riskerna för stillestånd, men också motverka ett eventuellt rutbyte i förlängningen. Vi ser MECA Tunga fordon som en så kallad ”one stop shop” dit åkerierna kan vända sig för proaktiv service och hantering av deras tunga fordon, säger Patrik Lundin

Minska klimatpåverkan 

Genom att utöka översynen då ett tungt fordon ändå befinner sig hos verkstaden ser MECA Tunga fordon en potential i ett större fokus på fordonens vindruta för att på så vis kunna laga eventuella stenskott i ett tidigt skede. Genom att laga en ruta istället för att i förlängningen behöva byta hela rutan minskar klimatpåverkan, men även åkeriernas risk till stillestånd.

– Att laga ett stenskott istället för att byta en hel ruta på ett tungt fordon gör en stor skillnad för klimatet. Beräkningar visar att upp emot 66kg CO2 kan sparas för ett tungt fordon, att jämföras med samma insats för en personbil som landar på cirka 44kg CO2, säger Keith Jordell, chef M-Fleet Glas på Mekonomen Company.

Källa: Meca Tunga fordon

logo
Catharina Olsson-Lindh