Kortnyheter

Alliansen skeptisk till ett europeiskt skogsavtal

I juni ska 46 länder i Europa förhandla om möjligheten att få till ett gemensamt, rättsligt bindande avtal om hållbart skogsbruk. Sverige säger förmodligen nej.
Det är organisationen Forest Europe som håller toppmöte i Oslo i Norge den 14-16 juni.

Tanken är att skogsministrar från de olika länderna plus EU-kommissionen ska besluta om att sätta i gång arbetet med att förhandla fram en skogskonvention. Den ska vara färdig att skriva på 2013. Några få länder är skeptiska, däribland Sverige.

– Det som vi ser som risken är att man bakvägen får en ¬europeisk skogspolitik, säger Marie Wickberg, politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet.Marie Wickberg förklarar att det finns ett tydligt mandat från hela Alliansen att verka för att EU inte ska ha en gemensam skogspolitik. Hon tycker att mycket är oklart kring det rättsliga läget med en konvention. EU skriver på ett eventuellt avtal som juridisk person.

– Våra analyser som vi gjort kring det här pekar på att alla kompetenser är sammanflätade med varandra. Skulle EU underteckna ett sådant här avtal vet vi inte riktigt vad det får för konsekvenser, säger Marie Wickberg.

Ett andra argument för att säga nej till konventionen är att arbetsinsatsen inte skulle stå i proportion till mervärdet, enligt Marie Wickberg.Christer Segerstéen är ordförande för den europeiska skogsägarfederationen CEPF. Han vill gärna se att avtalet blir av.

Det skulle underlätta att ha alla processer med regelverk kring olaglig avverkning, biodrivmedel och fasta bränslen under samma tak. En konvention skulle också sätta fokus på ett hållbart brukande av skogen och skogens nytta.

– När man träffar människor internationellt och diskuterar, i Bryssel till exempel, blir man förvånad över okunskapen om skogens positiva värden. Det finns en stor fokusering vid att skydda, bevara och låta skogen stå, säger Christer Segerstéen.

CEPF gör inte alls bedömningen att en konvention skulle vara ett steg mot en gemensam skogspolitik.

– Forest Europe är inte bara EU. Ryssland har stor betydelse att man får med, säger Christer Segerstéen.