Kortnyheter

Sverige underkänns i naturhänsyn­

När det gäller naturhänsyn är Sverige­ näst sämst bland flera undersökta­ länder. Det visar en ny studie från SLU och Lena Gustafsson.
När det gäller hänsyn till vattendrag visar undersökningen att flera länder lämnar bredare kantzoner till rörligt vatten än vad som görs i Sverige.
– Dessa siffror visar en verklighet som vi länge har försökt lyfta fram. Sverige har alls inte ett natur- och miljöanpassat­ skogsbruk och många andra länder är betydligt bättre. Vi har länge kritiserat bristande hänsyn­ och utarmningen av den svenska naturen. Den dåliga efterlevnaden av skogsvårdslagen, där 37 procent av avverkningarna inte ens når upp till lagens lågt ställda krav på miljöhänsyn, är beklämmande. Vi kan inte annat än konstatera att den svenska skogspolitiken inte fungerar för att uppnå samhällets miljömål för skogen, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.