Produktnyheter

Hållbar skopserie från SMP

Foto: SMP Parts

Som en del i sitt miljöarbete lanserar SMP Parts en ny, hållbarare skopserie – ”E-series”, där man helt undviker målning och annan ytbehandling som kan ha negativ inverkan på miljön.

Det har länge varit standard att måla skopor i branschen, men SMP kan med sin långa erfarenhet i kombination med SSAB:s metallurgiska kunskap konstatera att färgen varken skyddar skopan eller påverkas livslängden positivt på produkten utan är en kosmetisk fråga som företaget, givet den negativa inverkan som färg och andra ytbehandlingar har på miljön vill undvika och allra helst fasa ut.

– Lanseringen av E-serien är ett viktigt steg i SMP Parts hållbarhetsarbete, där vi har ett uttalat mål att minska vårt koldioxidavtryck och var första valet för ett mer hållbart alternativ. Skoporna är speciellt framtaget för att passa morgondagens behov där vi ser en ökning av elektrifierade grävmaskiner och där vikten på skoporna spelar en ännu större roll, säger Patrik Lindqvist, VD och koncernchef på SMP Parts.

Designen samt konstruktionen av skoporna är optimerad för att möjliggöra en reducerad vikt men med samma – om inte till och med bättre – egenskaper som motsvarande skopa, eftersom SMP använder
Hardox® 500 Tuf stål i det nya skopprogrammet. Att skoporna är omålade möjliggör även att transport och övrig logistik kan optimeras, då man minskar antalet transporter markant och på så viss ytterligare
minskar sin koldioxidpåverkan över hela värdekedjan.

– Att vi kan optimera vår konstruktion med lättare skopor samt effektivisera hur vi transporterar våra produkter ger naturligtvis också en enormt stor positiv effekt i rätt riktning gällande våra hållbarhetsmål. Det gäller elektrifierade grävmaskiner så väl som grävmaskiner med förbränningsmotor. Produkterna är inte heller lika ömtåliga och vi kan i princip konstatera att vi minskar våra koldioxidutsläpp uppemot 50 %, fortsätter Patrik Lindqvist.

 

Källa: SMP Parts