Artiklar

Elhybrider sköter transporterna

Wiklunds elhybrid. Foto: Martin Ekwall.

Wiklunds elhybrid. Foto: Martin Ekwall.

Det nya bygglogistikcentret i Hjort­hagen ska ­resultera i ­färre tran­sporter, en säkrare arbetsmiljö, ­minskade material­skador och svinn, och i slutändan sänkta byggkostnader.
– Det här är ett stort och spännande projekt som ­kommer att bli riktbildande för hela Sverige, säger chauffören ­ Tommy Ericson på Wiklunds Åkeri.

I maj invigdes det nya bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden. En som var på plats var Tommy Ericson, projektets första anställda chaufför.
– Jag har jobbat som chaufför sedan 1977, mest med schaktkörning och entreprenadjobb och jag brinner för lastmaskiner.

Tommy Ericson, logistikcentrets första chaufför.

Tommy Ericson, logistikcentrets första chaufför.

Nu ska Tommy Ericson köra slingbil i området och leverera gods till de olika arbetsplatserna.
– Det handlar om all typ av byggmaterial, från gipsskivor till garderober och tegel, allt ovanför grundplattan egentligen.
Och byggmaterial lär det gå åt i området. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm planeras det nämligen för 12.000 bostäder och 35.000 nya arbetsplatser. Eftersom det är ett miljöprofilområde ställs höga krav på miljöeffektiva och hållbara transporter i byggskedet. Detta har bidragit till beslutet om ett lokalt bygglogistikcenter inom Hjorthagen. Staden har ett samordningsansvar och är byggherre i själva området.
– Staden bygger och är ansvarig för bygglogistikcentret och har upphandlat Servistik i samarbete med Wiklunds Åkeri som operatör. Vi tror att detta är rätt väg att gå för att få ett hållbart och resurseffektivt byggande med ökad kvalitet, säger Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef för Norra Djurgårdsstaden och ansvarig för bygglogistikcentret.

Carina Hammarlund och Nina Neumann på Wiklunds Åkeri.

Carina Hammarlund och Nina Neumann på Wiklunds Åkeri.

Att transporterna till byggarbetsplatsen blir omfattande säger sig självt. I genomsnitt ska cirka 500 lägenheter produceras per år vilket genererar ett stort antal fordonsrörelser för material och maskiner. ­Dilemmat i detta fall är att man bygger i ett innerstadsområde som redan har en ansträngd trafiksituation.
– Vi skulle få en trafikinfarkt om vi inte reglerade transporterna i området, säger Per Bramfalk, marknadschef på Servistik.
Vid kontrollmätning av etapp 1, ett bostadsområde med 680 lägenheter som pågår i Norra Djurgårdsstaden, anlöpte vid två mätpunkter 220 fordon per dag till bara det området för att lossa material. När fler etapper kommer igång ökar trafiken ännu mer.
Att Norra Djurgårdsstaden har en stark miljöprofil genomsyrar logistiklösningarna.
– Det här kommer att leda till färre transporter i området eftersom allt ska levereras till bygglogistikcentret. Sedan kör vi ut byggmaterialet till arbetsplatserna. Bara bilar som levererar mer än fem pall får lossa själva, men de måste anmäla sig i förväg och få en slottid via oss, berättar Carina Hammarlund på Wiklunds Åkeri som ansvarar för transporterna.

Wiklunds har investerat i fyra miljölastbilar, två metandieselfordon och två elhybridfordon. De två förstnämnda är Volvolastbilar. Elhybridfordonen är av märket DAF. Foto: Martin Ekvall.

Wiklunds har investerat i fyra miljölastbilar, två metandieselfordon och två elhybridfordon. De två förstnämnda är Volvolastbilar. Elhybridfordonen är av märket DAF. Foto: Martin Ekvall.

Tommy Ericson berättar att man kommer att köra med elhybridbilar.
– Även kranen är eldriven vilket gör att jag inte behöver ha motorn på under lossning.
Logistikcentret utgörs av ett 2.200 kvadratmeter stort tält och 8.000 kvadratmeter tomtyta vid Ropsten.

Skyddat material
– I vårt lager ligger materialet skyddat, både från ­väder och vind men också från stölder. Vi har bevakning och personal på plats. En annan vinst för byggföretagen är att de får mer plats då de slipper förvara allt material på sitt bygge. Dessutom behöver inte deras personal bära in godset. Det kan vi hjälpa till med, säger Per Bramfalk, marknadschef på Servistik.
Merparten av transporterna kommer att gå via bygg­logistikcentret för samlastning eller inlagring för att sedan distribueras med slingbilar som trafikerar området flera gånger per dag. I logistikcentret finns 14 dagars gratis lagermöjlighet i det stora kallförrådet.
– Nu kan man ringa och avropa materialet när man behöver det istället för att lagra det på bygget. De just in time-leveranser som man länge varit duktig på inom tillverkningsindustrin kommer nu till byggbranschen, säger Carina Hammarlund.
Den gemensamma avfallshanteringen sker också där. Miljökravet för avfall är högt ställt, max 20 kg/kvm BTA. Avfallsmängder per BTA varierar stort mellan olika byggprojekt och generellt är mängden det dubbla.

FAKTA | Norra Djur­gårdsstaden

  • Den 15 maj invigdes bygglogistikcentret.
  • Norra Djurgårds­staden är uppdelad i fyra del­områden: Hjort­hagen, Värtahamnen, Fri­hamn­en och Loudden.
  • Hjorthagen och före detta Gasverksom­rådet är först ut med 5.500 lägenheter.
  • Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husar­viken i norr, över hamn­området, till Loudden i söder. Delområden: Hjort­hagen, Värtahamnen, Fri­hamn­en och Loudden.
  • Här planeras för 12.000 nya bostäder och 35.000 arbetsplatser.
  • Kommersiell yta: 600.000 kvadratmeter.
  • I november 2012 hade omkring 35 olika byggherrar fått markanvisning i området.
  • De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen ­understiger 1,5 ton per person och år till 2020.

Källa: Stockholm stad.

Text & foto: Susanne Bengtsson