Blogg och filmer

Svensken är argast

Svenskar är överraskande aggressiva bilförare. Närmare nio av tio uppfattar nämligen sina medtrafikanter som ilskna, vilket är nästan dubbelt så många som i Italien, Spanien och Turkiet. Det visar Goodyears Däckbarometer 2013, som kartlägger svenskarnas bilvanor och trafikbeteenden. Dessutom leder unga svenskar världs­ligan när det kommer till att svära bakom ratten.

08-466 20 00, www.goodyear.se

Tabell