Kortnyheter

Rimligare regler för farligt gods

P1030482

Det är nu tillåtet för ADR-transporter med alla modulfodon vi använder i Sverige, både fordon med dolly men också de som har link eller påhängsvagn med kärra.

– Mängden farligt gods har dock begränsats till 40 ton, men det är den kapacitet som många modulfordon i Sverige har. Vi välkomnar den här lösningen, som vi ser som fullt rimlig och en helt naturlig utveckling eftersom ekipagen har höga säkerhetskrav, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Efter diverse diskussioner med andra länder har MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M262 och M263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som den 26 juni 2013 signerades av Spanien. Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj 2018.

– MSB har varit proaktivt och samverkat med Sveriges Åkeriföretag och vår internationella motsvarighet, IRU, för att uppnå denna viktiga överenskommelse, M262 och M263, som möjliggör ADR-transporter med effektiva och säkra modulfordon, säger Mårten Johansson.

På FN:s webbplats meddelas avtalens innebörd, www.fn.se www.unece.org.

FAKTA:

  • Avsändaren enligt pkt 6 i avtalen måste skriva in följande text i transporthandlingarna ”Transport i enlighet med villkoren i det multilaterala avtalet M262 respektive 263” enligt vad som är tillämpligt. Avsändaren måste alltså godkänna att modulfordon får användas för sina produkter.
  • Dock om dolly används tillsammans med påhängsvagn kan kapitel 10.7 i ADR-S fortfarande användas vilket torde vara användbart för de allra flesta transporterna i Sverige. Då behövs ingen tilläggstext i transporthandlingarna.
  • 10.7 Godkännande av dolly
  • Dolly med tillkopplad påhängsvagn ska, med hänsyn till avsnitt 8.1.1 i bilaga B till denna författning, anses vara en enda släpvagn.
  • Dolly, som ska användas i kombination med påhängsvagn som kräver godkännande enligt avsnitt 9.1.2 i bilaga B till denna författning, ska genomgå teknisk kontroll i samma syfte som påhängsvagnen.