Artiklar

”Vi står redo att köpa första vätgasbilen”

Lars Quander, vd på TransportCentralen
Lars Quander, vd på TransportCentralen, ser hoppfullt på framtiden. Foto: TransportCentralen

Tack vare sin stora bredd, bra samarbeten och ett hållbarhetstänk i framkant har TransportCentralen varit relativt förskonade från de senaste årens tuffa utmaningar i branschen, menar vd Lars Quander, som även lyfter uthållighet och långsiktighet framför snabba förändringar som särskilt gynnsamma framgångsfaktorer i dessa tuffa tider.

Ett nytt år, med nya utmaningar! Det är i alla fall Lars Quander, TransportCentralens vd sedan 14 år tillbaka, övertygad om – både för egen och hela branschens del. 

– Efter första halvåret vänder det, siar han. Då står vi rustade och redo för framtiden. Till dess jobbar vi oförtrutet på enligt samma vinnande strategier som varit vårt koncept genom alla år, oavsett konjunktur.

Men vi tar det från början. ”Alla år” har vid det här laget hunnit uppgå till hela 84 år! TransportCentralen, som först hette Halmstad-Tönnersjö Lastbilscentral, startade som en ekonomisk förening 1940. Under den här tiden var behovet av samordnade transporter för både militära och civila ändamål stort, vilket ledde till att ett antal åkare gick samman för att säkra transportbehovet i Halmstadsområdet. 

Sedan dess har företaget vuxit successivt i både omsättning, verksamhet och geografiskt. Därför valde man att 1966 byta namn till TransportCentralen och har därefter genomgått några fusioner genom åren. Den senaste var sammanslagningen med Åkericentralen i Falkenberg 2016, en sammanslagning som har inneburit att TransportCenralen blivit en av de stora aktörerna i Halland, i och med förstärkningen av verksamhetsområdet entreprenad och recycling.

Fast verksamhetsområdet logistik, med fjärrtransporter, styckegods, distribution och specialtransporter, utgör förstås fortsatt en mycket stor del av den totala verksamheten, understryker Lars Quander. 2006 blev TransportCentralen en av nio delägare i det svenska inrikesnätverket OnRoad AB – som även har fem underleverantörer för att täcka hela Sverige.

Från det lokala till det internationella

– Det här delägarskapet har betytt jättemycket för oss, för det har gett oss möjligheten att göra större affärer. I OnRoad kan vi med våra kollegor ta upp konkurrensen med de allra största aktörerna inom inrikestransporter. Med andra ord, vi kunde gå från den lokala till den nationella marknaden på ett helt annat sätt, berättar Lars Quander.

Han förklarar det med att samarbetet möjliggjort leveranser över hela Sverige trots att de huvudsakligen verkar i Halland. Detta tack vare en gemensam överbryggande administration och modern teknik som alla i nätverket kan ta del av.

Lars Quander återkommer ständigt till vikten av samarbete för att lyckas – och då inte bara med varandra i branschen utan självklart även med kunderna, understryker han:

– Hela vår breda verksamhet bygger på kundsamarbete och entreprenörsanda, där det är kundernas behov och medarbetarnas kreativa förmåga att möta dessa som möjliggjort att vi har lyckats komma dit vi är idag. 

Han berättar att företaget har vuxit organiskt genom att man har kunnat möta kundernas behov av leveranssäkerhet och kvalitet. På det viset utvecklades det renodlade åkeriet till att idag omfatta affärsområdena logistik, entreprenad och recycling. Den stora bredden, med flera ben att stå på, ger trygghet eftersom det minskar sårbarheten i tuffa tider som nu, framhåller han. 

Utmaningar i branschen

En av utmaningarna för dem – som för alla – är den stora nedgången i byggsektorn, där produktionen av bostäder minskar drastiskt.

En annan utmaning är omställningen till ett mer hållbart företagande på alla plan, ett område som Lars Quander brinner särskilt för. Och han hyser stort hopp om en snar lösning inom drivmedelsfrågan:

– Vi är tveksamma till funktionaliteten för elmotorer och batteridrift. Ett möjligt alternativ kan vara eldrift via bränslecell och vätgas. Här står vi redo att köpa en första vätgasbil så snart någon kan leverera.

– Sedan kommer det säkert att behövas fler alternativ till fossilfria transporter, tillägger han.

TransportCentralen erbjuder även helhetslösningar inom återvinning till såväl stora som små företag och privatpersoner, där de hjälper till med allt ifrån återvinning av verksamhetsavfall till trädgårdsavfall. De har två egna återvinningsanläggningar i Halmstad och Falkenberg, där de både sorterar och återvinner material. 

Miljömedvetenhet ledord

– Miljömedvetenhet är ett av våra ledord och vi gör verkligen allt vi kan för att bidra här, intygar Lars Quander, som trots en stökig tid på många sätt just nu, ändå ser positivt på framtiden.

Han tror att mycket kommer att vända under andra halvan av 2024. Då blir den delikata utmaningen att fortsätta vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant inom allt ifrån digital kompetens och utrustning till god kundvård – vilket han hyser gott hopp om att de gör:

– Utmärkande för oss är dels vår långsiktighet, där vi bland annat satsar stort på hållbara investeringar och ständig fortbildning av all personal – dels att vi är väldigt nära våra kunder. Vi månar om personliga och enkla kontaktvägar oavsett hur stora vi växer oss. Detta sammantaget tror jag är – och alltid kommer att vara – ett vinnande koncept.  

Eva-Lotta Sigurdh