I framtiden kan drönare och elflyg bevaka din skog eller rädda ditt liv

I framtiden kan drönare och elflyg bevaka din skog eller rädda ditt liv

Forskningsprojektet EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst – ska visa på möjligheter med drönare och elflyg. Syftet är bland annat att förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

− Projektet ska visa hur ny drönarteknologi kan användas för att nå en mer hållbar och effektiv flygverksamhet och visa på nyttan primärt i glesbygdsregionerna. Det i sin tur genererar mer kunskap för Trafikverket, Transportstyrelsen och övriga aktörer. EDIS driver på utvecklingen och lagstiftningen, vilket är en förutsättning för en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta, säger Björn Wahlström, forskningschef LFV.

Projektet drivs av flera samarbetspartners som LFV, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet och finansieras av Trafikverket. Intresset för samverkan kring den nya tekniken har ökat inom industrier som exempelvis skogsnäring och kraftförsörjning.

Identifiera krav på obemannade farkoster

Projektet skapar möjligheter för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom områdena flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor och har en planeringshorisont på minst tio år.

− Vi har inom EDIS-projektet samlat svensk spetskompetens inom relevanta områden för att kunna demonstrera möjligheter till förbättrad samhällsservice för människor i glest befolkade områden, som vill kunna känna trygghet i den miljö där de befinner sig, säger Björn Wahlström.

EDIS-projektet ska identifiera de krav det obemannade flyget kommer att ställa på luftrum och flygtrafikledning. Räddningstjänst och övervakning i glesbygd innebär långa avstånd. Här har drönare potentialen att bidra till ett antal olika funktioner.

EDIS fokuserar på två områden

Projektet fokuserar först på användning av drönare i akuta insatser vid olyckor eller i blåljusfunktioner. Till exempel för situationsuppfattning vid bilolyckor, fjällräddning och lavinsökning. Här ligger fokus på flyghastighet.

Det andra området är rutinmässiga insatser som idag ofta genomförs med helikopter. Här ligger fokus på räckvidd, miljöaspekterna med elflyg i stället för helikopter och på kostnaden för att genomföra uppdrag. Exempel på uppdrag kan vara översyn av skogsbestånd, bedömning av lavinfara, stormskador och skogsbränder.

Örnsköldsvik Airport testarena

I januari 2021 står den nya test- och demonstrationsanläggning LFV Aviation Research Center (LARC) färdigt på Örnsköldsvik Airport. EDIS är först ut med att använda arenan för ett projekt inom elflyg. För  demonstrationer i verklig miljö samverkar man med Åsele kommun och Storuman kommun.

Eftersom projektet baseras på eldrivna flygplan och drönare bidrar det även till minskad klimatpåverkan. I framtiden fler få nytta av tekniken.

− Även besöksnäringen kommer att kunna dra nytta av den teknik som vi kommer att visa upp. Tekniken skiljer sig avsevärt från andra pågående drönarprojekt, bland annat genom att vi använder maskiner med potential för hastigheter på 250 km/h och över 10 mils räckvidd, säger Björn Wahlström.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar