Kortnyheter

Södra bygger ut massabruket i Värö

Foto: Ola Åkeborn.

Foto: Ola Åkeborn.

Södras styrelse beslutade vid sammanträdet den 24 februari att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Nu inleds arbetet med att öka produktionskapaciteten från dagens 425.000 ton till 700.000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

– Utbyggnaden är en viktig del i vår strategi och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Marknaden för pappersmassa växer globalt och nu blir det möjligt för oss att fortsätta växa tillsammans med våra kunder, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra.

– Expansionen av Södra Cell Värö är en åtgärd som stärker vår marknadsposition. Vi levererar redan idag högkvalitativ massa till flera olika kundsegment och detta kan vi nu utveckla och förstärka. Ambitionen är att vara kundernas förstahandsval, fortsätter Lars Idermark.

– Beslutet innebär att vi ökar produktionskapaciteten från dagens 425.000 ton pappersmassa per år till 700.000 ton per år. Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att fabriken kan göras ännu mer energieffektiv. Södra Cell Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Tack vare investeringen kan våra leveranser av grön energi öka ytterligare.

Om miljötillståndsprocessen går enligt plan kommer den utbyggda fabriken att kunna tas i drift under det tredje kvartalet 2016. Genom utbyggnaden skapas 400 årsarbeten under en tioårsperiod. Investeringen skapar också långsiktigt ett tjugotal nya arbetstillfällen på bruket och 220 arbetstillfällen inom omkringliggande verksamheter.

– Det är en stor investering och den kommer att få stor betydelse för våra medlemmar, både som industri- och skogsägare. Genom utbyggnaden får vi en effektivare massaproduktion samtidigt som vi tryggar en långsiktig och lönsam avsättning för medlemmarnas vedråvara, säger Christer Segerstéen, ordförande i Södra.

– Med beslutet visar vi vår tro på skogen och de möjligheter vi ser för våra produkter. Vi har en förnybar och växande råvara i våra medlemmars skogar och en modern och effektiv industri, säger Christer Segerstéen.

Fakta | Södra
Fabriken i Värö invigdes 1972. Produktionskapaciteten uppgår till 425.000 ton kemisk pappersmassa. Fabriken har cirka 330 anställda. Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51.000 sydsvenska skogsägare, har 3.800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.