Nyhet

Rädda världen lite grann varje dag

Var tredje bilist (29 procent) tvättar bilen varannan vecka eller oftare. Var femte bilist (20 procent) tvättar oftast bilen på garageuppfarten eller på gräsmattan. Samtidigt vet nio av tio (93 procent) att smutsvattnet från biltvättning innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Fyra av tio (38 procent) köper sällan eller aldrig köper miljömärkta bilvårdsmedel. Det visar en enkät från Bilprovningen som besvarats av 465 bilister. 

När Svanen nu genomför kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag” medverkar Bilprovningen genom att informera sina kunder om hur de kan tvätta och vårda sin bil miljöriktigt.

Inför kampanjen genomförde Bilprovningen en enkät på sin webbplats för att ta pulsen på bilister om deras attityder, beteenden och kunskaper vad gäller biltvätt och bilvård. Enkäten ägde rum den 5 december 2014 – 8 januari 2015 och besvarades av 465 personer.

Som Svanenpartner vill Bilprovningen att användningen av miljömärkta produkter ska öka och att fordonens miljöpåverkan ska minska.

Läs mer på www.bilprovningen.se/biltvatt och www.svanen.se/raddavarlden.