Artiklar

Unikt bypass-filter för dieselmotorer

Dieselmotorerna har tagit språng i utvecklingen de senaste åren i jakten på lägre utsläpp och lägre förbrukning, medan utvecklingen av motorernas bränslefilter har varit eftersatt. Nu finns ett unikt bränslefilter av bypass-modell för dieselmotorer.
– Filtret minskar både bränsleförbrukning och slitage på motorn markant, säger Glenn Lindén, manager i Maskinsupport Europa AB.

Eftersom trycket över spridarna i dieselmotorerna är många gånger högre nu än för bara tio år sedan, får man ett högre slitage på grund av den smuts som passerar.
I strävan efter att skapa en ökad effekt med mindre mängd bränsle måste det också finfördelas mer för att kunna förbrännas bättre. De därmed minskade hålen i injektorerna gör att de lätt sätts igen och skapar en sämre bränsledimma, något som påverkar förbränning och effekt negativt.
Ytterligare ett problem är att inblandning av biodiesel i vanlig diesel tillsammans med ett allt varmare klimat och ökad mängd kondensvatten gör att svampar, bakterier och alger frodas året runt och bildar emulgeringar. Dessa sätter igen filter och nöter på känsliga delar i motorn.

FÖRETAGET KLEENOIL I England, mest kända för filter för motor och hydraulik, har utvecklat Kleenfuel, världens första bypass-filter avsett för dieselbränsle och biodiesel. Filtret marknadsförs i Sverige av Maskinsupport Europa AB.
– Filtret kan användas till dieselmotorer i alla typer av fordon och maskiner, berättar Glenn Lindén, manager i företaget.
Filtrets insats består av en speciell cellulosa som absorberar inte bara vatten och bakterier utan även partiklar ända ned till en tusendels millimeter. Om filtret installeras på returledningen till tanken – där bränslet cirkulerar mycket snabbt – får bränslet flera passager genom filtret innan det förbränns. Förutom en väsentligt minskad risk för driftstopp så förlängs hållbarheten avsevärt på injektorer, pumpsystem och partikelfilter.
– Vi har testat och vet att det fungerar, säger Glenn Lindén.

OBEROENDE LÅNGTIDSTESTER SOM utförts i England på fordon utrustade med filtret, visar på stora förbättringar beträffande bränsleförbrukning, föroreningar i bränslet och utsläpp.
– Bränsleförbrukningen gick ned med upp till 17 procent beroende på motor och fordonstyp och slitaget i motorn minskade med 93 procent på de delar som berörs av bränslet, berättar Glenn Lindén.
I Sverige har företaget Gästrike återvinnare med totalt 55 bilar provkört med by-pass-filtret på två av sina sopbilar.
– Det började med en förfrågan om vi ville testa och eftersom vi är ett miljöföretag vill vi gärna bidra till mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning, säger Mikael Häggström, verkstadschef på Gästrike återvinnare.

RESULTATET ÄR UPPMÄTT av Scania dit förbrukningen rapporteras varje vecka via Scanias system i bilarna.
Den av bilarna som har en Euro 6 standard, har haft i snitt elva procent lägre bränsleförbrukning under den hittills tolv veckor långa mätperioden.
Den andra bilen som håller Euro 5 standard, har i snitt fyra-fem procents bränslebesparing under samma period.
– Vi har uppföljning varje vecka och kan konstatera att det har gett vad de lovade och mer därtill i lägre bränsleförbrukning, berättar Mikael Häggström och fortsätter: – Motorerna får mindre ”skit i soppan” vilket borde generera i bättre motorer, att det håller längre, men det är ju något man ser resultatet av först efter en längre tids användning.
En investering i Kleenfuels bypass-filter innebär inga astronomiska kostnader. Själva filtret innebär en engångskostnad på cirka 5.500 kronor. Installationen är enkel och kan göras på ungefär en timme. Insatsbyte kostar 690 kronor och görs med fyra-åtta veckors mellanrum beroende på verksamhet och nyttjande.
För att fler ska inse fördelarna med filtret har man möjlighet att testa det i 60 dagar. Är man inte nöjd så skickar man tillbaka Kleenfuel filtret och betalar bara för insatserna man använt.
– Det är lite svårt för kunder ibland att ta till sig, man får höra ”om det vore så bra borde man ju ha hört talas om det”, säger Glenn Lindén. Men det handlar ju inte om något vi tillsätter utan något vi tar bort. Det är nog lite enklare att tro på det när man förstår det, menar han.
Mikael Häggström på Gästrike återvinnare är mer än nöjd med resultatet hittills.
– Vi kommer att fortsätta, och förse fler bilar med filtret, i första hand alla våra lastväxlare.

Text: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Maskinsupport Europa AB.