Kortnyheter

Kraftuttag med parallell laddhybridsteknik

Joab lanserar nu, efter ett gediget utvecklingssamarbete, Joab E-Power – framtidens kraftuttag med parallell laddhybridsteknik.

Det är en flexibel lösning för olika typer av påbyggnationer och chassimärken, där påbyggnaden kan köras enbart på ren eldrift. Det innebär att den totala bränslebesparingen kan bli uppemot 25%. Vid stationära jobb kan man arbeta helt emissionsfritt med förlängd räckvidd genom extern strömkälla.

Med möjlighet till utökad skiftkörning genom tystare hantering och minskad bränsleförbrukning, kan investeringen återbetalas på kort tid. Till att börja med erbjuds Joab E-Power för kranväxlare, liftdumper och sopbilsaggregat.

Just nu reser man land och rike runt för att visa upp Joab E-Power. För mer information om produkten och kommande visningar, kontakta Magnus Lemén, mail: magnus.lemen@joab.se, tel.nr: 031-705 06 44.

Joab