Nyhet

Nödbroms kan reducera stoppsträckan upp till 40 %

Autoliv Inc. presenterar  ett helt nytt vakuumbaserat nödbroms-system – den s.k. Torricelli-bromsen . Systemet är framtaget med syfte att radikalt minska stoppsträckan för aktiva bromssystem, s.k. Autonomous Emergency Braking (AEB), med så mycket som 40 procent. Detta är en innovation som kan komma att höja trafiksäkerheten betydligt, framförallt i stadsmiljöer.

Tester har visat att den så kallade Torricelli-bromsen – ett vakuumbaserat bromssystem med en platta under fordonet – reducerar stoppsträckor med nästan 40 procent, i hastigheter upp till 70 kilometer i timmen.

Torricelli-bromsen är namngiven efter 1600-talets vetenskapsman Evangelista Torricelli, mest känd som den förste forskaren att dokumentera vakuum och för mannen som uppfann barometern. Det nya bromssystemet är framtaget hos Autolivs forskningsanläggning i Vårgårda.

Många olyckor förorsakas av för sena inbromsningar med för liten kraft.  Därför erbjuder många biltillverkare idag s.k.Autonomous Emergency Braking (AEB)-bromssystem, dvs. system där fordonet automatiskt bromsar vid fara. Torricelli-bromsen revolutionerar effektiviteten i sådana system genom att dramatiskt minska stoppsträckan.

Rent tekniskt är Torricelli-bromsen kopplad till AEB-systemets kamera- och radarsystem, vilket i sin tur är riggat för att upptäcka faror och hinder i körbanan. Denna patenterade lösning använder sig av en 0,3m2 vakuumplatta under bilen, som aktiveras på 0,1 sekund och ger s.k. downforce – dragningskraft ner i körbanan – med 15 000 Newton. Detta oberoende av typen av fästet mellan däck och underlag i övrigt.

På så sätt reduceras stoppsträckan med upp till 40 % på våt och torr asfalt samt isigt underlag.

Autoliv har satt en maxgräns vid 70 kilometer i timmen för systemets aktivering. Detta på grund av den stora effektivitet och bromskraften i systemet. Det innebär att systemet främst blir användbart i urbana miljöer, där till exempel olyckor med cyklister eller ouppmärksamma barnfotgängare kan undvikas.

”Även om det ännu är flera steg kvar innan vi kan se Torricelli-bromsen i fullskalig produktion, så är detta ett tveklöst och tydligt exempel på hur innovationer radikalt kan förbättra trafiksäkerheten och rädda liv, framförallt i urbana miljöer”, säger Ola Boström, forskningschef hos Autoliv Research i Vårgårda.

De stora biltillverkarnas största hinder för att implementera Torricelli-bromsen in i sina säkerhetssystem redan idag, är att systemet helt enkelt är för kraftfullt. För att kunna komplettera det befintliga bromssystemet krävs nämligen även att man implementerar andra produkter såsom t.ex. bältespännare – pga. av Torricelli-bromsens starka bromskraft.

”Jag vill inte spekulera kring huruvida branschen är redo att implementera Torricelli-bromsen eller inte, men vi har till dags dato visat upp systemet för ett antal aktörer och intresset är påfallande stort. En anledning som faktiskt talar för en snabbare introduktion på marknaden är att biltillverkarna i allt ökande utsträckning konkurrerar om kunderna utifrån kvaliteten och effektiviteten i sina säkerhetssystem”, avslutar Ola.

 

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 60 000 medarbetare i 28 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2014 c:a 9,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Illustration: Autoliv.