Film

Felaktig AC-gas orsakade explosionsartad brand vid test

Ska en bilmekaniker behöva skadas svårt eller värsta fall dödas innan myndigheterna sätter stopp för olaglig distribution, försäljning till obehöriga personer, och hantering av explosiva och miljöfarliga AC-gaser?

Den frågan ställer Motorbranschens Riksförbund, MRF, efter att fältmässigt testat vad som händer med en personbil vars läckande AC-system är felaktigt fyllt med explosiv AC-gas.

Vid gnistbildning, som kan bero på kortslutning eller en liten svetsloppa, exploderade det otäta AC-systemet och på en knapp minut var det en fullt utvecklad bilbrand. Det visar MRF:s fälttest som skedde utomhus i blåsigt väder /se länk till film/.

– Det är riktigt ruggigt och omedelbar livsfara både för en bils passagerare om det sker under färd eller mekaniker i arbete på verkstaden, säger Joachim Due-Boje, verkstadsansvarig inom bilhandels- och bilverkstadsorganisationen MRF.

Han berättar att MRF under mer än ett års tid försökt få bort internetförsäljningen till obehöriga, ej certifierade, privatpersoner av AC-gas för gör-det-själv-bruk.

– Problemet är att varken statliga myndigheter som MSB, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Konsumentverket eller kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar tar i frågan utan den verkar falla mellan stolarna.

– Detta trots att det är en mycket omfattande hantering av miljö- och hälsopåverkande fluorerande växthusgaser och andra explosiva gaser baserade på propan eller butan som sker helt öppet ute i samhället, säger Joachim Due-Boje.

MRF har initierat dialog med både berörda myndigheter och den lokala miljöförvaltningen i Stockholm. Men hittills nästan helt utan respons.

– I de fall som de har reagerat, har de hänvisat till en tredje part, berättar Joachim Due-Boje och konstaterar att mycket faller mellan stolarna.

– Vi hoppas att vårt fältprov blir en väckarklocka. Nu valde vi att iscensätta en vanlig gnistbildning enbart i motorrummet på en bil vars AC var fylld med ”miljövänlig” AC-gas, som var gasol!

– AC-gasen exploderade och började brinna med öppen låga. I och med kemikalierna i AC:n var branden svårsläckt.

– Men hade det varit i kupén, så förstår alla att konsekvenserna hade varit betydligt allvarligare eftersom gasol utsläppt i ett begränsat utrymme får ett helt annat händelseförlopp, fortsätter han.

Från MRF:s sida vill man strypa försäljningen av AC-gas till privatpersoner av arbetsmiljöskäl.

– Vi vill inte att någon mekaniker ska skadas svårt eller dödas vid arbete med en bil vars AC är felaktigt påfylld, det är oacceptabelt säger Tommy Letzén, vd för MRF.

– Fylls systemet på eller lagas av en certifierad person, vet vi att både bilverkstaden och bilägaren kan känna sig trygg.

– Det är inte heller utan anledning som vi har en omfattande lagstiftning och regelverk kring distribution och hanteringen av fluorerande växthusgaser.

– Nu efter vårt test kan vi inte längre bara se till mekaniker, bilåtervinnare, bärgare och räddningstjänst, utan vi måste även varna allmänheten för riskerna, fortsätter Tommy Letzén.

MRF har genomfört en kartläggning av denna och den generella hanteringen när privatpersoner på egen hand och olagligt genomför gasbyte eller tätning av AC/klimatsystem i bilar.

Kartläggningen visar på flera moment då livsfara (bilar kan fatta eld eller explodera), miljörisker (växthusgaser släpps ut fritt och ADR-klassat gods transporteras och förvaras felaktigt hos utlämningsställen) och arbetsmiljörisker (explosionsrisk vid verkstadsbesök) framkallas.

Det kan även finnas en möjlig förklaring till tidigare oförklarliga bilbränder eller förstörda AC-utrustningar. Bilen kan ha haft ett felaktigt påfyllt AC/klimatsystem.

Grundläggande för all försäljning av AC-gas är att säljaren ska förvissa sig om att köparen har ett gällande certifikat för att hantera fluorerande gaser, men så är i regel inte fallet som MRF konstaterat. Utan lekmän ger sig hänsynslöst i kast med ett arbete som omfattas av många lagar och regler, som är till för att undvika framkallande av fara och miljöbrott.

https://youtu.be/JTJdYuK_wgc

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

www.mrf.se