Kortnyheter

Transportstyrelsen föreslår färre besiktningar

Kontrollbesiktning vartannat år för personbilar och lätta lastbilar och slopat krav på besiktning av släpvagnar under 750 kilo. Samtidigt ska A-traktorer börja besiktas. Det är några av de förslag som Transportstyrelsen lämnar till regeringen.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda hur Sverige ska kunna efterleva en mängd krav som ställs i en rad direktiv från EU. Transportstyrelsen ger nu förslag till regeringen på vilka författningsändringar som Sverige behöver göra för att kunna leva upp till EU-kraven.

EU har ett minimikrav på att personbilar och lätta lastbilar ska besiktas första gången efter fyra år, därefter vartannat år. Ett strängare krav där bilar besiktas första gången efter tre år, därefter varje år, är inte något som Transportstyrelsen rekommenderar.

– Personbilar har betydligt färre tekniska brister idag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har idag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister. Flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har idag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Som en följd av de nya besiktningsintervallerna kommer Sverige också ta bort systemet med inställelsetermin och besiktningsperiod, det vill säga att slutsiffran i registreringsnumret styr under vilken period på året som bilen ska besiktas. Det svenska systemet med fem månaders inställelseterminer innebär att EU:s besiktningsintervaller överskrids.

Utredningen som Transportstyrelsen nu lämnar till regeringen innehåller många fler förslag. Bland dessa finns:

·         Slopat krav på kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo. Dessa släpvagnar är normalt inte försedda med bromssystem. De detaljer och komponenter som kvarstår att kontrollera, kan utföras av fordonsägaren och ingår i ägarens normala ansvar. Cirka 450 000 släpvagnar berörs av detta och cirka 120 000 kontrollbesiktas varje år.

·         Krav på besiktning av A-traktor. A-traktorer är oftast en ombyggd äldre personbil som inte gått igenom en normal kontrollbesiktning sedan den var en personbil. Det finns en risk att en A-traktor har försämrats när det gäller trafiksäkerhet och miljökrav under årens lopp och Transportstyrelsen föreslår därför att man ska besikta sin A-traktor vartannat år.

·         Krav på att 5 procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner av polis och bilinspektörer. Transportstyrelsen föreslår också att man ska underlätta för poliser utan speciell fordonskompetens att förelägga om kontrollbesiktning i samband med annat arbete, till exempel vid nykterhetskontroller vid väg.

·         EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår därför att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda ikraft den 4 februari 2018. För de ändrade besiktningsintervallerna föreslås en rullande övergång där gruppen med nyare fordon tidigare kommer att gå över till det nya regelverket med vartannat års besiktning. Gruppen med äldre fordon kommer att besikta ytterligare ett år innan de övergår till det nya regelverket. Det innebär att de nya besiktningsintervallerna kommer att påbörjas den 4 februari 2018 och avslutas under 2022.

www.transportstyrelsen.se

Bild: Transportstyrelsen