Nyhet

Inga skäl att ändra regler för vinterdäck på tunga fordon

Foto: Katja Kircher/VTI

Det finns inte skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon över 3,5 ton. Det visar den utredning som VTI och Transportstyrelsen genomfört och presenterat för regeringen. Framtida förbättringar av vinterdäcken sker bäst internationellt och i samarbete med däckindustrin.

– Vi har gjort en detaljerad genomgång av det nuvarande regelverket och hur det fungerar. Utifrån den granskningen ser vi inget behov att förändra de nationella bestämmelser som gäller i dag, sammanfattar Mattias Hjort, forskningsledare på VTI.

I februari 2022 fick VTI och Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera om de nuvarande kraven på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga, eller om de behöver skärpas. Den gemensamma utredningen har också granskat hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat.

Hela 98 procent av lastbilarna uppfyller kraven på vinterdäck. Det visar Polisens och Transportstyrelsens undersökningar som genomförs vart fjärde år: 2015, 2019 och 2023. Studier visar också att redan i dag sker däckbyte innan vintern kommer, och analyser visar inte heller på någon skillnad i antal olyckor i halt väglag under november jämfört med övriga vintermånader.

Utvärderingen av regeländringen från 2019 visar att skärpningen av reglerna för vinterdäck i praktiken inte innebar någon större förändring. De nya kraven bestod i att alla hjulaxlar på tunga fordon ska vara försedda med vinterdäck och inte endast drivaxeln. Analysen pekar på att däck avsedda för vinterväglag användes i mycket stor omfattning även innan regelförändringen infördes.

Det saknas skäl att skräpa kraven

VTI:s och Transportstyrelsens samlade bedömning blir därför att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De regler som finns är tillräckliga.

– Med detta sagt finns fortfarande skäl att förbättra vinterdäcken för tunga fordon. Men sådana förändringar måste göras i samarbete med däckindustrin och inom ramen för det europeiska standardiseringsarbetet CEN, säger Mattias Hjort.

Sådana förändringar kan till exempel vara att höja den undre gränsen för driv- och bromsgrepp på snö (3PSMF-testet), vilket skulle få bort de sämsta däcken på marknaden. Ett test för sidgrepp på snö skulle också behöva utvecklas för att möjliggöra objektiva krav på stabiliteten i släpvagnar.