Nyhet

Flest norrmän och polacker

Under 2015 gjordes drygt 6 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon i trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm. I Göteborg domineras de utländska passagerna inte helt oväntat av norska fordon, medan polska fordon är vanligast i Stockholm.

Cirka 2,1 procent av den totala andelen skattepliktiga passager i Stockholm och Göteborg gjordes av utlandsregistrerade fordon. Totalt debiterades drygt 14,9 miljoner kronor trängselskatt för passager under 2015 via 450 000 skattebeslut.

– Totalt sett kan man konstatera att vi har bilar från cirka 40 olika nationaliteter som regelbundet kört genom betalstationerna. Vi kan se besökare från länder väldigt långt bort som exempelvis USA och Förenade arabemiraten, fast då självfallet med ett förhållandevis litet antal passager. Det är ju naturligtvis så att de mest frekventa besökarna är nationer som rent geografiskt ligger nära oss, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Göteborg

I Göteborg gjordes cirka 4,3 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Mer än var femte passage gjordes av ett norskt fordon. Närheten till Norge, Danmark och Tyskland syns tydligt i utfallet.

De 20 vanligaste nationaliteterna i Göteborg Procentuell andel av de utländska passagerna*
1.) Norge 20,8 %
2.) Polen 18,1 %
3.) Tyskland 14,2 %
4.) Danmark 13,8 %
5.) Litauen 5,3 %
6.) Bulgarien 4,1 %
7.) Nederländerna 3,9 %
8.) Lettland 3,7 %
9.) Estland 2,3 %
10.) Rumänien 2,0 %
11.) Finland 1,9 %
12.) Tjeckien 1,5 %
13.) Slovakien 1,2 %
14.) Storbritannien 1,0 %
15.) Frankrike 0,9 %
16.) Italien 0,7 %
17.) Spanien 0,6 %
18.) Ungern 0,4 %
19.) Österrike 0,4 %
20.) Schweiz 0,4 %

*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

 

Stockholm

I Stockholm gjordes 1,7 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Precis som i Göteborg kommer de mest vanligt förekommande fordonen från länder med påtaglig närhet till Stockholm.

De 20 vanligaste nationaliteterna i Stockholm Procentuell andel av de utländska passagerna*
1.) Polen 21,5 %
2.) Estland 13,8 %
3.) Finland 13,5 %
4.) Litauen 10,7 %
5.) Tyskland 8,9 %
6.) Lettland 8,4 %
7.) Norge 3,9 %
8.) Danmark 2,9 %
9.) Frankrike 2,1 %
10.) Åland (Finland) 1,6 %
11.) Storbritannien 1,3 %
12.) Nederländerna 1,2 %
13.) Tjeckien 1,1 %
14.) Bulgarien 1,0 %
15.) Spanien 1,0 %
16.) Rumänien 1,0 %
17.) Italien 1,0 %
18.) Ryssland 0,9 %
19.) Schweiz 0,6 %
20.) Ungern 0,6 %

*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.

Aviseringspartner sköter hanteringen

Transportstyrelsen har själva inte tillgång till utländska fordonsregister. Företaget ParkTrade Europé AB arbetar på uppdrag av Transportstyrelsen med att ta fram uppgifter om fordon och ägare, hantera avisering och betalning samt att fungera som kundtjänst för de utländska fordonsägarna.
https://www.epass24.com

Transportstyrelsen

Foto trängselskatt Stockholm: Mikael Ullén