Artiklar

Så laddar du säkert på verkstaden

Allt fler bilverkstäder köper in elbilar som tjänstebilar för att erbjuda sina anställda som förmån, men samtidigt finns det en stor osäkerhet kring hur dessa ska laddas.

Philip Miletti på Best AB är expert på att installera laddstolpar och laddboxar och han gör tummen ned för att ladda elbilar i vägguttag med vanliga kontakter, oavsett om det är på jobbet eller i hemmet.

– Laddsladdarna som följer med elbilarna ska inte användas annat än som tillfälliga nödlösningar, säger han och tillägger att det finns flera nackdelar med att använda dessa.

 

Den kanske mest uppenbara risken är att belastningen på eluttagen blir betydligt större när en elbil laddas jämfört med om man till exempel tillfälligt kopplar in en högtryckstvätt eller motorvärmare.

Danska Sikkerhedsstyrelsen har tidigare gått ut med en varning där man avråder elbilsägare från att ladda sina bilar via vanliga vägguttag, och det svenska Elsäkerhetsverket är inne på samma spår.

Bland annat avråder man i rapporten ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar” elbilsförare att ladda i vanliga kontakter.

Även om det ännu inte inträffat några incidenter i Sverige finns det exempel från bland annat Norge där en villa började brinna på grund av den höga belastningen i en skarv i husets elnät när familjen laddade sin elbil.

Den främsta orsaken är att vanliga kontakter, så kallade Schuko-kontakter, inte är dimensionerade för att klara kontinuerlig last under lång tid. De brukar testas för att klara cirka 20 Ampere i en timme, men ska man ladda ett elbilsbatteri fullt kan det krävas 16 Ampere i kanske upp till tolv timmar.

Det här gör att belastningen på elsystemet blir betydligt större än om man kopplar in till exempel verktyg eller termostatstyrda elradiatorer, som båda drar ström endast under kortare perioder.

 

Olika standarder

Laddning som sker i ett vanligt eluttag kallas för Mode 1-laddning. Mode 2 respektive Mode 3 erbjuder ökad säkerhet genom att laddprocessen övervakas elektroniskt, där den största skillnaden mellan Mode 2 och Mode 3 är att Mode 2-laddning använder ett vanligt eluttag medan Mode 3-laddning sker via ett uttag som är specialanpassat för just laddning av elfordon.

När det gäller Mode 2-laddningen har laddkabeln en kontrolldosa monterad på sig, vilket gör att den kan upptäcka eventuella fel mellan den och bilen.

Mode 3-laddning i sin tur anses vara den säkraste varianten av laddning och det som branschen kommit överens om är standard och här använder man uttag som är gjorda för fordonsladdning. Detta innebär att hela laddningsprocessen kan övervakas i hela kedjan, från ladduttaget till fordonet, vilket innebär en mycket säker lösning som även tillåter högre strömstyrkor än för Mode 2.

 

Ökat intresse

På företaget Best AB, som under de senaste åren installerat en hel del laddstolpar och laddboxar i hela södra Sverige, har man märkt ett markant ökat intresse för elbilsfrågor i allmänhet och laddfrågor i synnerhet, främst från företag och offentliga myndigheter.

– Om man funderar på att köpa elbil tycker jag att man ska börja med att boka in en elektriker för att se över elsystemet där bilen eller bilarna ska laddas, säger Philip Miletti.

Han menar att det kanske viktigaste är att det finns en separat ledning som går direkt från uttaget man tänker använda till elcentralen, utan några som helst skarvar.

– Skarvar är alltid ett problem, där finns det risk att det uppstår gnistor. Sen är det så klart viktigt att uttaget är helt och fräscht, jag skulle inte vilja plugga in en någon av de elbilar vi har här på företaget i ett äldre och slitet uttag, det är som upplagt för varmgång och att uttaget ska bli upphettat och börja smälta.

Som certifierad driftsättare av laddstationer talar han förstås lite i egen sak när han tycker att det absolut bästa är att sätta upp en egen Mode 3-laddare hemma.

 

Inbyggd säkerhet

Men han är övertygad om att allt fler elbilsägare kommer att upptäcka fördelarna med laddboxar, som har en inbyggd säkerhet och gör bland annat att strömmen bara kan slås på när alla kontakter är rätt ihopkopplade.

Antingen har laddboxen en fast kabel monterad som då är lätt tillgänglig, eller så finns ett uttag i laddaren där man ansluter bilen.

– Visst kostar boxarna en del, man får räkna med att priserna börjar på 5000 kronor för själva boxen och sen tillkommer kostnaden för installationen och anslutningen till elcentralen. Totalkostnaden beror på var boxen ska placeras och hur elsystemet ser ut. Men jag tycker att det är väl investerade pengar, man får en säker laddning som kommer att fungera problemfritt under många år, säger han och tillägger att man samtidigt bör fundera på om man behöver gå upp i huvudsäkring, till exempel från 16 till 20 Ampere.

 

Undvik skarvsladdar

Ett vanligt fel som många elbilsägare gör är att de använder sig av skarvsladdar.

Inte sällan har de med sig en kabelvinda i bilen för att kunna komma åt uttag när de är ute och åker eller på arbetsplatsen om det kanske står en annan bil i vägen när det är dags för laddning.

– Det är aldrig bra med skarvar, oavsett vad man kopplar in. När det gäller en elbil som kanske laddas för fullt en hel dag på jobbet eller under natten hemma är det direkt farligt att använda sig av förlängningskablar, där skarven ibland kanske hamnar i en vattenpöl eller snödriva. Elbilar är fantastiska men man måste ha respekt för elen.

Men om man nu måste ladda i ett vanligt vägguttag, hur ska man då göra?

– Jag tycker att man ska försöka övervaka laddningen så att inget går fel. Gå helt enkelt ut och titta till bilen, sladden och kontakterna då och då.

 

Text och foto: Peter Fredriksson

Visste du att…
…ordet Schuko-kontakt kommer från tyska Schutzkontakt, det vill säga skyddskontakt.

Tips för säker laddning
* Låt en elektriker besiktiga elsystemet.
* Dra separat kabel från ladduttaget till elcentralen, eller ännu hellre: Installera Mode 3-laddare med fast kabel.
* Använd bilens elsladd bara i nödfall.