Produktnyheter

Automatisk släpvagnskoppling lanseras till dolly

VBG:s MFC-koppling, som möjliggör automatisk till- och frånkoppling av efterfordon, lanseras nu även till dolly. Detta ger enligt tillverkaren flera möjligheter för bättre arbetsmiljö samt lägre driftskostnader och miljöpåverkan.

Med VBG MFC (Multi Function Coupling) kan du koppla till och ifrån efterfordon utan att behöva kliva ur hytten. Med en knapptryckning på manöverpanelen startas till- och frånkoppling av samtliga funktioner – pneumatik, el, och hydraulik.

Också en säkerhetsfråga

Från- och tillkoppling vid vägrenar, vägarbeten och terminaler kan vara en säkerhetsrisk. Inte bara med avseende på förbipasserande fordon utan också en risk för personskador vid i- och urstigning.

– Med MFC slipper du att gå ur hytten och ansluta el, luft och hydraulik då allt är inbyggt i kopplingen och ansluts automatiskt, säger Thomas Bergenklev, försäljningschef på VBG Group Truck Equipment AB.

Bättre arbetsmiljö och minskade underhållskostnader

Med VBG MFC monterad kan du lugnt sitta kvar i hytten och övervaka så att allt går rätt till.

– Åkerier med VBG MFC understryker flera viktiga aspekter, såsom att den förbättrade arbetsmiljön hjälper till att behålla bra förare samt underlättar nyrekrytering, förklarar Bergenklev.

Han påpekar att VBG MFC är byggd för att säkerställa en stabil, glappfri och bekväm sammankoppling med hög körkomfort. I och med glappfriheten förekommer ingen rörelse mellan bil och efterfordon. Enligt användarna känner du till och med om det är obalans i något hjul på efterfordonet, vilket minskar underhållskostnader då felet kan åtgärdas i tid.

Snabb återbetalning

VBG MFC ger flera olika möjligheter att spara in tid. Den mest självklara besparingen sker genom att det går mycket snabbare att koppla till och från. Varje till- och frånkoppling sparar in några minuter, vilket i slutändan ger möjlighet att öka intjäningsförmågan.

– Erfarenheten från användare som investerat i VBG MFC visar att det betalar sig snabbt i mer uträttat arbete, ökad konkurrenskraft och minskade underhållskostnader. Att snabbare kunna koppla till och ifrån sparar in tid, bränsle och miljöpåverkan. Det resulterar i större marginaler för leveranserna, slutar Thomas Bergenklev.

VBG MFC till dolly kommer att visas på Elmia Lastbil 2016, monternummer U503/15.

VBG Group