Produktnyheter

Ny kombination PTFE + olja

Motorex förenar de fördelaktiga egenskaperna hos helsyntetisk olja och PTFE (också känt som Teflon®) i den nya PTFE Oil Spray. Smörjmedlet tränger snabbt in, är dielektriskt och sänker friktionskoefficienten varaktigt genom de ingående PTFE-partiklarna. Resultatet blir en långvarig smörjverkan och förhindrande av den fruktade ”stick slip”- effekten (ryckvis glidning). Finns som spray på 500 ml med den praktiska 360°-ventilen.

www.motorex.se