Nyhet

Lärande intelligent bil

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv lanserar LIV, det lärande, intelligenta fordonssystemet. Systemet, som utvecklats av Autoliv Research, skapar ett förtroendefullt samarbete och delad kontroll mellan föraren och fordonet. Förtroende är en förutsättning för att trafiksäkerheten ska öka med självkörande bilar. LIV-systemet visas på CES i Las Vegas den 4 januari.

Den första versionen av LIV, the Learning Intelligent Vehicle, använder teknologi med artificiell intelligens (AI). Kommande generationer kommer att använda både online- och offline-baserad maskininlärning där information tas från ett flertal datakällor för att utveckla relationen med den individuella föraren.

”Med denna forskningsplattform försöker Autoliv Research lösa frågan ’Vad handlar proaktiv säkerhet egentligen om?’ LIV kombinerar vår historia av att rädda liv med våra ledande teknologier inom aktiv säkerhet för att därigenom accelerera utvecklingen av säkra automatiserade fordon ytterligare,” säger Ola Boström, Vice President Research på Autoliv.

LIV 1.0

Första versionen av LIV är utrustad med teknologier som finns tillgängliga från Autoliv idag. LIV kopplar samman olika teknologier via en AI-baserad ECU, som kommunicerar och agerar på tillgänglig data från föraren, bilen, omgivningen, från andra bilar och övriga externa datakällor.

Inom såväl självkörande bilar som i bilar där föraren har kontroll, kan LIV komplettera föraren då systemet avläser och analyserar det som sker runt fordonet för att minska riskerna i nära samarbete med föraren.

LIV erbjuder också assistans utifrån hur trafiksituationen ser ut och vad föraren brukar föredra. Föraren fortsätter vara aktiv då bilen erbjuder tvåvägskommunikation och läser av förarens beteende. I kommande versioner kopplar LIV samman teknologier för maskininlärning för att kunna lära av det som är unikt i relationen mellan den individuella föraren och fordonet.

Den främsta anledningen för att visa forskningsplattformen LIV samt koppla samman och testa nya och existerande teknologier kontinuerligt, är att utforska förutsättningarna för självkörande fordon och teknologier för artificiell intelligens i större skala, med bibehållen säkerheten samtidigt som man erbjuder en bättre körupplevelse. Den ökande innovations- och teknologiutvecklingen inom självkörande bilar och automatiserade transportlösningar kräver en mer användarcentrerad utveckling –kontrollen och förtroendet mellan människan och den smarta bilen är grundläggande för en säker utveckling av automatisering.

Ola Boström, Vice President Research på Autoliv, ansvarar för LIV-projektet. Han förklarar: ”Ju mer avancerad maskininlärning och AI-teknologierna blir, desto viktigare blir det att ha en användarcentrerad bas för vår utveckling – vi måste förstå hur människor och smarta maskiner samarbetar i ett gemensamt kognitivt system. I takt med att fordonen blir säkrare så blir vi förare på sätt och vis sämre: Vi behöver inte längre ha fysisk kontroll över fordonet om det inte behövs eller om det inte vill att vi ska ha det, vilket innebär att vi tappar kompetens. Med LIV har vi vänt på det, det här är ett system som litar på hur du kör och arbetar tillsammans med dig.

Autoliv

Foto/Källa: Autoliv.