Kortnyheter

Het arbetsmarknad för lastbilsförare

30 procent av de drygt 1 000 företag som besvarat TYA:s enkät uppger att de troligen kommer anställa lastbilsförare det närmaste halvåret. Totalt behöver de anställa 2 200 lastbilsförare. Endast 4 procent uppger att de troligen behöver säga upp förare och 52 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer att ske. Det innebär att arbetsmarknaden för lastbilsförare är het.

Detta visar en undersökning om rekryteringsläget, och andra frågor som berör transportbranschen, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Om branschens behov ska täckas måste fler utbilda sig till lastbilsförare och för detta krävs fler utbildningsplatser. Den som utbildar sig till lastbilsförare idag har en i princip 100-procentig chans att få jobb direkt efter studierna. Detta innebär att lastbilsförarutbildning är en mycket bra deal för både individen och samhället, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Fakta från undersökningen:

  • 30 procent av företagen behöver anställa lastbilsförare, totalt 2 194 personer, de kommande sex månaderna
  • 4 procent av företagen behöver säga upp lastbilsförare, totalt 253 personer, de kommande sex månaderna
  • 52 procent av företagen behöver varken anställa eller säga upp förare

Undersökningen genomfördes från oktober till december 2016 och omfattar företag som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 984 företag tillfrågades och 806 företag svarade på enkäten, vilket ger en svarsandel om 82 procent.

Tyas trendindikator hittar du här

TYA