Produktnyheter

Pålitlig fraktionssorterare

• Perfekt komplement till Rubble Masters
mobila krossar
• För-siktning = minskat slitage på krossen
• Dubbla siktdäck
• Asfalt, betong, tegel, schaktmassor m m.
• Upp till 100 ton/timme, beroende på material.
• El kan tillföras direkt från krossens generator

www.opsystem.se