Nyhet

Ny förbundsordförande för MRF

Lennart Börjesson, 69-årig VW- och Scaniahandlare från Ängelholm, är ny förbundsordförande för bilhandels- och verkstadsorganisationen MRF. Han efterträder Tommy Andersson, Göteborg, som efter tio år undanbett omval.

Lennart är sedan tidigare ordförande för MRF:s styrelse för tunga fordon, att ta steget upp till att leda hela förbundsstyrelsen är således inte långt.

Som ny förbundsordförande hoppas han att hans bakgrund innebär en bra överblick för branschen samt att han som företagsledare försöker hitta lösningar och se möjligheter.

– MRF ska fortsätta utveckla medlemsnytta och kommunikation, såväl internt som externt.

Det vill säga visa att vi finns och på olika sätt se till att vi medlemmar hänger med i den snabba förändring som sker speciellt med kundinformation och bilar. En annan viktig fråga är också miljö och långsiktig hållbarhet, säger han och fortsätter:

– Med min grundläggande värdegrund från scouterna är det mindre med snack och mer verkstad som alltid är målet. Ett gemensamt mål är att få in fler kvinnor i företagens styrelser och ledningar samt till branschen generellt. Tillsammans bör vi alla kunna göra mer för bilbranschens bästa, säger MRFs nyvalde förbundsordförande Lennart Börjesson.

Avgående förbundsordförande, Tommy Andersson, kan se tillbaka på ett händelserikt decennium både för MRF och motorbranschen.

– Det har varit en bransch under stor förändring, inte bara på grund av den stundande digitaliseringen utan också för att alltmer fokus riktats på kvalitet och kundupplevelse. Den enskilt största frågan är i nuläget rekrytering, branschens behov av arbetskraft speciellt på mekaniker- och verkstadssidan, där vi tillsammans med bland annat MYN satsat både resurser, engagemang och kapital. Frågan är långt ifrån löst men vi jobbar hårt på att göra yrkesutbildning på fordonsprogrammet attraktivt, säger Tommy Andersson.

Övriga ordförandeval, sektioner, på MRF:s ordinarie förbundsstämma 26 april: Stefan Rasteby, bilhandel, Mattias Gustafsson, verkstad, Urban Magnusson, lack- och bilskador, samt Lennart Börjesson, tunga fordon. Jan Österberg, v ordf verkstadssektion, representerar fristående verkstäder i MRF:s förbundsstyrelse.

MRF