Nyhet

Skärpt kamp mot felparkerare

Nu kan parkeringsvakter se direkt i sin handdator om felparkerade bilar har obetalda parkeringsskulder. Göteborgs stad är först ut att använda en ny tjänst från Transportstyrelsen som gör det lättare att hitta de bilister som aldrig betalar sina felparkeringsavgifter.

Sedan 2014 finns en lag som ger kommuner rätt att bogsera bort felparkerade bilar om ägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter. Bilen behöver inte återlämnas förrän den totala skulden är betald.

Trots att reglerna funnits på plats i flera år har de inte kunnat tillämpas i den omfattning som kanske skulle varit möjligt. Svårigheter för parkeringsvakterna att kontrollera ägarnas skulder har inneburit att många bilar som på pappret kunde ha bogserats bort har fått stå kvar.

Transportstyrelsen och Göteborgs Stad har i samarbete tagit fram en teknisk lösning som ger stadens parkeringsvakter omedelbar tillgång till en ägares parkeringsskulder i deras handdatorer. Därmed kan parkeringsvakterna omgående fatta beslut om bortforsling av en felparkerad bil.

–Vi räknar med att nu kunna forsla bort betydligt fler bilar än tidigare. Vår förhoppning är att antalet fordon med obetalda felparkeringsavgifter ska minska, säger Carina Abrahamsson, enhetschef för Parkering Göteborg.

Motverka bilmålvakter

Under förra året omhändertog Göteborgs Stad drygt 350 bilar på grund av obetalda felparkeringsavgifter. Det rör sig ofta om äldre bilar utan något större värde som står registrerade på en så kallad bilmålvakt. Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren (dvs. bilmålvakten) är betalningsskyldig. Bilmålvakten betalar dock aldrig vare sig skatter eller avgifter och staten går därmed miste om stora intäkter.

–Bogserar kommunen bort bilen måste ägarens hela felparkeringsskuld betalas för att bilen ska lämnas tillbaka. Riskerar du att bli av med bilen sjunker sannolikt intresset för att registrera den på en bilmålvakt, konstaterar Jan-Olov Öhrn, Fordonsinformationsdirektör på Transportstyrelsen.

Fler kommuner på tur

Notoriska felparkerare finns inte bara i Göteborg utan är idag en vanlig företeelse i de flesta större städer i landet. Transportstyrelsen ser inga hinder för att etablera en motsvarande lösning också för andra kommuner.

–Ambitionen från vårt håll är att möjliggöra för alla som har behovet att kunna koppla på sin kommuns parkeringsvakter. Men det krävs också att kommunerna själva gör en del utvecklingsarbete på systemområdet, avslutar Jan-Olov Öhrn.

Transportstyrelsen

Foto: Getty Images.