Skärpt beställaransvar vid köp av transport

Skärpt beställaransvar vid köp av transport

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att den som köper en transport på väg får ett ökat ansvar att kontrollera att transporten sköts på rätt sätt.

Skärpt beställaransvar betyder att den som köper en transport kan hållas ansvarig om inte alla tillstånd är korrekta. Ansvaret gäller hela transportkedjan. Beställare som köpt en transport i strid med gällande bestämmelser kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Det skärpta beställaransvaret gäller även internationella gods- och busstransporter samt cabotagetransporter. Med cabotage menas transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.

Den 1 juli förlängdes dessutom tiden ett fordon kan klampas, från 24 till 36 timmar.

Läs mer om beställaransvar

Transportstyrelsen

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Exporten av lastbilar ökar

Exporten av lastbilar ökar

De tunga fordonen på Klaraviks auktionsplattform blir allt vanligare och även på riksnivå ökar exporterna.

Ny minigrävare från Caterpillar

Ny minigrävare från Caterpillar

Caterpillar lanserar nu nya generationens minigrävare fullmatade med nya funktioner, till exempel spakstyrning, farthållare, LCD-display, bluetooth-start och tiltbar hytt.

Freja rustar för framtiden

Freja rustar för framtiden

Under 2018 gjorde transport- och logistikföretagen Freja en stor investering och flyttade kontor och lager till Jönköping.

Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020.

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ökar. Redan nu ligger årets siffror på oroväckande hög nivå med tolv dödsfall hittills.

Fler artiklar