Nyhet

Var sjunde bilist har för dåligt däcktryck

Vid förra årets däckrazzior körde var sjunde bilist på däck med minst 30 procent lägre lufttryck än det som är rekommenderat.

När trycket i däcket är för lågt rullar däcket tyngre och får en större rörelse i kontakten med vägbanan, vilket gör att bränsleförbrukningen ökar och att däcket slits mer. Med 30 procent lägre däcktryck än rekommenderat riskerar livslängden på däcken att halveras. Med dåligt tryck i däcken kan bilen också bli svår att hantera vid en undanmanöver eller häftig inbromsning.

– När vi håller koll på däcktrycket gör vi en miljöinsats och undviker onödiga koldioxidutsläpp. Om de resultat vi sett vid förra årets däckrazzior är representativa för hela Sveriges bilpark blir konsekvensen ökad bränsleförbrukning och för tidigt utslitna däck, som för bilisterna innebär att värden för hundratals miljoner kronor försvinner varje år. När det är dags att köpa nya däck hjälper också energimärkningen oss att välja däck med lägre rullmotstånd, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Tre av fyra av bilisterna som stannades i förra årets däckrazzior hade inte kontrollerat lufttrycket senaste månaden eller vet inte när det gjordes sist.

Nya däckrazzior

I skarven mellan sommar och höst genomförs varje år däckrazzior, för att påminna bilister om att hålla koll på sina däck. Nu är det dags igen.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informa-tionsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs 2018 i Skåne, Västra Götaland och på Gotland.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia

Foto/Källa: Däckrazzia