Säkra vintervägar med rullande väderstationer

Säkra vintervägar med rullande väderstationer

Vintern är på väg och snart kommer dagliga varningar för plötslig ishalka och rapporter om olyckor. Under vintermånaderna minskar trafiksäkerheten våldsamt och det blir rent ut sagt livsfarligt att röra sig på vissa vägar. Nu kommer teknik som med hjälp av uppkopplade bilar möjliggör bättre information om väghalka till både trafikanter och de företag som bekämpar väghalka. I vinter ska bilförare i Jönköping bidra med data och samtidigt utvärdera tekniken.

Under vintern 2018/2019 kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge tex. entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt – vilket leder till miljövänligare, hållbarare och säkrare vägar.

Uppstarten av projektet går av stapeln den 15 november hos Nybergs Bil i Jönköping kl 16.00. Under eventet kommer NIRA Dynamics och Klimator att informera om syftet med projektet och OBD-enheter som samlar in data kommer att delas ut till de privatpersoner som anmält intresse.

För projektet har även en webbapplikation skapats för användare som är med och samlar in data. Applikationen innehåller detaljerade vägväderprognoser samt halkvarningar. Detta är ett första steg i att visa på vad information om vägunderlaget kan göra för allmänheten – skapa bättre förutsättningar för säkrare och miljövänligare vägar. Under eventet kommer webbapplikationen demonstreras och nycklar för användare delas ut. Applikation kommer även göras tillgänglig för medier i utvärderingssyfte.

Anonymiserad data

”Datan som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt” säger Björn Zachrisson – Projektledare Road Perception på NIRA Dynamics.

Projektets huvudsyfte är att samla in data som i sin tur kan användas för att skapa säkrare och miljövänliga vintervägar – där Jönköping nu visar vägen framåt. ”Vi är stolta över att vi tillsammans med Nybergs Bil, HV71 och alla inblandade privatpersoner kan jobba för säkrare vintervägar under den kommande vintern” säger Johan Hägg – Marknads- och kommunikationschef på NIRA Dynamics.

Nira Dynamics

Läs också

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i...

Aktuellt

DAF utökar sortimentet

DAF utökar sortimentet

De nya produkterna är ett led i arbetet med att utöka sortimentet av anläggningsfordon anpassade för den nordiska marknaden.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i mars

Vägtrafiken i mars

Under mars 2019 omkom 10 personer och 1 244 personer skadades i vägtrafiken.

Volvokoncernen miljardinvesterar

Volvokoncernen miljardinvesterar

Volvokoncernen satsar stort i Skövdefabriken. Ökad flexibilitet samt en en mer hållbar tillverkningsteknik är syftet med investeringarna.

Årets däcktillverkare 2019

Årets däcktillverkare 2019

Michelin har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Årets däcktillverkare, ”Tire Manufacturer of the Year”.

Fler artiklar